Media Literacy as a Key Skill for Modern Life

Erasmus+

Zveme vás na mezinárodní tematický seminář Media Literacy as a Key Skill for Modern Life, který se uskuteční ve dnech 2.–5. října v Praze.

Zaměření: mediální gramotnost
Komunikační jazyk: angličtina

Přístup k informacím nebyl nikdy snazší než nyní v době digitalizace. To s sebou přináší velké výhody, ale i nebezpečná úskalí. Zvláště mladí lidé můžou být snadno vystaveni dezinformacím a fake news. Proto se během semináře zaměříme na mediální gramotnost a výzvy, které s sebou přináší rychlá informační doba.

Přijďte se dozvědět víc o daném tématu a vyzkoušet interaktivní workshop za účasti odborníků z praxe. Mezinárodní skladba účastníků otevře možnosti ke sdílení zkušeností a navázaní spolupráce na vzdělávacích projektech.

Seminář je určen pedagogům, kteří mají zkušenost s mezinárodní spoluprací a uvažují o realizaci projektu se zaměřením na mediální gramotnost.

Dům zahraniční spolupráce zajistí účastníkům ubytování a stravu po dobu konání akce.

Registrace je otevřena do středy 14. září. V případě dotazů se můžete obrátit na Kristýnu Karešovou (kristyna.karesova@dzs.cz) nebo Veroniku Kubíčkovou (veronika.kubickova@dzs.cz).

Komu je událost určena
  • Učitelé a zaměstnanci škol