International Solidarity Project Meet-Up

Zveme realizátory solidárních projektů na mezinárodní setkání International Solidarity Project Meet-Up, které se uskuteční v Praze ve dnech 14.-16. dubna 2024

Akce je příležitostí k získání tipů či informací o dalších možnostech zapojení v rámci evropských programů, a zejména i k navázání kontaktů a sdílení zkušeností s dalšími členy týmů solidárních projektů ze zahraničí.

Registrace k akci je otevřena do 4. února 2024. Bližší informace a přihlašovací formulář k akci naleznete na SALTO stránkách: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/international-solidarity-project-meet-up.11839/