Erasmus+: Nové příležitosti pro český sport

Erasmus+

DZS-CZELO pořádá ve spolupráci s Českým olympijským výborem sérii infowebinářů k programu Erasmus+ a příležitostem, které nabízí v oblasti sportu. Webináře jsou určeny sportovním klubům a federacím, vzdělávacím institucím, organizacím pracujícím s mládeží i dalším organizacím působícím v oblasti sportu.

Během úvodního webináře, který proběhl 10. ledna 2022, byla přiblížena sportovní politika EU, kontext evropských fondů a zejména program Erasmus+. Účastníci se dozvěděli jak o prioritách programu, tak o široké nabídce možností zapojení včetně typů podporovaných projektů, akcí a zahraničních výjezdů. Součástí webináře byla také debata o přínosech účasti v programu, kde se o své zkušenosti podělili také tři úspěšní žadatelé.

Další webinář je naplánován na 17. ledna od 16:00 h. Na programu jsou obecné principy projektů spolufinancovaných z programu Erasmus+ Sport, projektový cyklus a jeho jednotlivé kroky – od nápadu a výběru správné priority, typu projektu a partnerů přes přípravu projektu a podání žádosti až po jeho realizaci a závěrečný reporting.

Seznam všech webinářů

Úvodní webinář

  • 10. ledna, 16:00–⁠17:30: Program Erasmus+ a příležitosti, které nabízí

Webináře k centralizovaným aktivitám (sportovní projekty malého a velkého rozsahu, sportovní akce)

  • 17. ledna, 16:00–⁠17:30: Projektový cyklus – od nápadu přes podání žádosti a realizaci až po reporting
  • 24. ledna, 16:00–⁠17:30: Jak připravit žádost?

Webináře k decentralizovaným aktivitám (projekty v oblasti formálního a neformálního vzdělávání s tematikou sportu)

  • 18. ledna, 16:00–⁠17:30: Zahraniční výjezdy v oblasti sportu (KA1 Erasmus+)
  • 19. ledna, 16:00–⁠17:30: Sportovní tematika v projektech spolupráce (KA2 Erasmus+)

Registrujte se na webináře, o které máte zájem. Registrace zůstane otevřená po celou dobu, takže je možnost se na webináře přihlašovat i dodatečně.