Central European Joint Infodays

Erasmus+

Každoroční Central European Joint Infodays se letos budou konat 4. a 5. prosince ve Vídni.

Infodny pořádáme spolu s národními agenturami z Rakouska (OeAD), Maďarska (TPF) a Slovenska (SAAIC). Akce se koná v souvislosti s otevřením nové výzvy Erasmus+ 2024 a zaměří se zejména na mezinárodní rozměr programu, tedy aktivity podporující spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi z programových a partnerských zemí Erasmus+. 

Cílem infodní je podpořit a povzbudit potenciální žadatele v nové výzvě Erasmus+ skrze podrobné prakticky zaměřené prezentace a diskuze. Akce je určena zástupcům vysokoškolských institucí z Rakouska, České republiky, Maďarska a Slovenska, které zajímá mezinárodní rozměr programu Erasmus+. Vzhledem k tomu, že letošní infodny budou koncipovány praktičtěji, je akce určena zástupcům vysokoškolských institucí, které již mají konkrétní projektový nápad.  

Registrace je otevřena do 10. října. Po uzavření registrace proběhne výběr účastníků dle jejich motivace a relevance/propracovanosti jejich projektového nápadu.  

Více informací naleznete na webu události.  

Central European Joint Infodays