ACA Konference: Co je nového v Bruselu?

Erasmus+

Academic Cooperation Association (ACA), sdružení národních vzdělávacích agentur, jehož členem je také DZS, pořádá v únoru další ročník tradiční konference What's new in Brussels? Recent developments in European policies and programmes. Po dvou letech se akce vrací do prezenčního formátu, účastníci tak budou mít příležitost setkat se se zahraničními kolegy a odborníky v oblasti internacionalizace, debatovat se zástupci vysokoškolských sítí i EU institucí a dalšími relevantními stakeholdery. Konference se zaměří na novinky ve výzvě 2023 programu Erasmus+, zároveň se bude věnovat zasazení programu do širší globální perspektivy.

Celkem jsou na programu 4 panely, přičemž některé z nich budou věnovány evropské vzdělávací politice, jiné se budou naopak pohybovat na praktičtější úrovni. Závěrečný panel je vyhrazen tématu Evropských univerzit. Dále si zájemci během dvou dní budou moct vybrat z několika paralelních tematických bloků pokrývajících např. spolupráci s různými regiony v rámci KA1 a KA2 projektů či horizontální priority Erasmus+.

Registraci, program, konferenční poplatky a další informace najdete na webu ACA.