Do projektu hledáme celkem 16 základních škol, které se ho budou účastnit ve školním roce 2021/2022.

25. března 2021 proběhla Eurydice lunchtime conference věnovaná studii Equity in School Education

Eurydice přináší srovnávací studii věnovanou učitelům:Teachers in Europe. Careers, Development and Well-Being. V procesu učení…

Výhodou žádosti je možnost strategii STEM vzdělávání dlouhodobě zdokonalovat za pomoci personalizovaného Akčního plánu.

Kde v Evropě pomáhá vysokoškolákům stát pokrýt jejich životní náklady a náklady na studium? Kdo může takovou podporu získat? A…

Eurydice představuje nové Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2020: Overview of major…

Historicky první ročník konference SchooLink v oblasti školního vzdělávání. Konference proběhne kompletně online.

Eurydice přináší novinku The European Higher Education Area in 2020: Bologna Process Implementation Report (Evropský prostor…

V rámci kampaně Code Week se letos uskutečnilo přes 69 tisíc aktivit na podporu programování a rozvoje digitálních kompetencí.