I přes současné omezenější možnosti v cestování mají české vzdělávací instituce velký zájem o mezinárodní spolupráci.

Nabídka studijních a výzkumných možností v zahraničí pro studenty veřejných VŠ a akademické pracovníky v akademickém roce 2021/22.

Dům zahraniční spolupráce vydal novou publikaci Spolupráce univerzit napříč Evropou.