Do projektu hledáme celkem 16 základních škol, které se ho budou účastnit ve školním roce 2021/2022.

Historicky první ročník konference SchooLink v oblasti školního vzdělávání. Konference proběhne kompletně online.

Aktivní občanství, demokracie a mezinárodní spolupráce na základních školách? Zpráva o jednom česko-norském partnerství.

Pravidelná snídaně DZS s médii proběhla poprvé zcela online. Téma setkání bylo trefné: digitalizace vzdělávání.

Staňte se hodnotitelem/hodnotitelkou žádostí o granty pro programy Erasmus+, Evropský sbor solidarity a Vzdělávání Fondů EHP.