Chce se vaše škola zdokonalovat ve využívání digitálních technologií a inovativních výukových metod? Zapojte se do projektu MenSI!

Do projektu hledáme celkem 16 základních škol, které se ho budou účastnit ve školním roce 2021/2022.

Mentoring je obecně metoda předávání zkušeností a dovedností mezi zkušenějším „mentorem“ a méně zkušeným „menteem“. Tato výměna většinou zahrnuje jednotlivce a na úrovni celých organizací, potažmo škol, bývá méně častá. Jaké výhody může mít vzájemný mentoring mezi školami, bude mimo jiné zkoumat nový projekt MenSI, koordinovaný v České republice Domem zahraniční spolupráce.

Evropský projekt MenSI, Mentoring for School Improvement, se zabývá tím, jak mohou různé přístupy k mentoringu podpořit široké uplatňování inovativních postupů digitální výuky na základních a středních školách. V rámci MenSI bude vytvořena síť 24 mentorských škol, které budou pracovat s 96 mentorovanými školami v šesti zemích: Belgie-Vlámsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Itálie a Portugalsko. Aktivity v síti škol budou probíhat od září 2021 do června 2022.

V současné době hledáme mentorované školy pro zapojení do projektu v České republice. Mentorované školy jsou takové, kde dosud nejsou digitální technologie systematicky využívány pro běžnou výuku na úrovni celé školy, ale mají motivaci a zájem se v této oblasti rozvíjet a zlepšovat. V rámci projektu budete spolupracovat s přidělenou mentorskou školou a dalšími mentorovanými školami, pravidelně se setkávat (on-line či prezenčně) a dokumentovat vaše pokroky po dobu jednoho školního roku. Zapojení do projektu v ČR je vhodné pro všechny typy základních škol.

Podmínkou zapojení do projektu MenSI je lokalita vaší základní školy v jednom z následujících krajů:

  • Plzeňský nebo Středočeský
  • Moravskoslezský
  • Ústecký

Do projektu se mohou dále zapojit speciální školy z celé České republiky, které chtějí využívat inovativní výukové přístupy a digitální technologie ve výuce či se v této oblasti zdokonalovat.
Pokud splňujete alespoň jedno z výše uvedených kritérií a chcete stát součástí sítě škol MenSI, prosím, vyplňte tento online formulář do 31. května 2021. Při přihlašování berte potaz následující:

  • Pro nominování vaší školy musíte mít souhlas vedení školy. 
  • Tento formulář slouží k výběru jak mentorských škol (pokročilých), tak mentorovaných (méně pokročilých), takže je důležité, abyste na otázky odpověděli co nejrealističtěji. O výsledcích výběru budou včas informovány všechny školy.