O digitalizaci digitálně. Dům zahraniční spolupráce se sešel s médii online

Pravidelná snídaně DZS s médii proběhla poprvé zcela online. Téma setkání bylo trefné: digitalizace vzdělávání.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) se setkává se zástupci médií při pravidelných „snídaních“. Jelikož letošní rok setkávání příliš nepřeje, již na jaře jsme vytvořili online platformu medialnisnidane.cz, na které poskytujeme novinářům zajímavá data, a hlavně sdílíme záznam z našich setkání pro ty, kteří se nemohou zúčastnit. Tento týden jsme však poprvé uskutečnili setkání s médii zcela v online světě – trefně k tématu digitálního vzdělávání, které jsme vybrali při příležitosti právě probíhajícího Evropského týdne programování.

Hovořili jsme nejen o významu digitálních kompetencí obecně, ale pochopitelně především o možnostech jejich rozvíjení prostřednictvím programů mezinárodní spolupráce, které DZS spravuje. Vladimíra Kyselková z oddělení školního vzdělávání představila programy, které mohou vzdělávací instituce využít pro podporu svých projektů zaměřených na digitální gramotnost žáků i učitelů, a aktivity sítě European Schoolnet, jež školám pomáhají při zavádění digitálních aktivit.

Setkání s médií tentokrát proběhlo zcela online
Setkání s médií tentokrát proběhlo zcela online

Naše pozvání přijali i tři odborníci z praxe, kteří přítomným novinářům přiblížili digitalizaci na různých stupních vzdělávání. Petra Boháčková, zástupkyně ředitele ZŠ Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích nás provedla jedinou českou Třídou budoucnosti a nastínila alternativní postupy práce s žáky v hodinách za užití digitálních technologií. Kateřina Navarová, ředitelka MŠ Kytlická nás zavedla do třídy, kde právě probíhaly aktivity v rámci Evropského týdne programování – měli jsme možnost v přímém přenosu sledovat, jak děti využívají robotické hračky, a dozvěděli jsme se tak, jak lze rozvíjet informatické myšlení již v předškolním věku. Naše virtuální setkání uzavřel Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a člen expertní skupiny právě schválené Strategie vzdělávání 2030+, který pohovořil o aktuálních výzvách pro učitele v souvislosti s distanční výukou.

Záznam z akce je možné zhlédnout na www.medialnisnidane.cz.