Zobrazeno 18 z 190 dokumentů
Seřadit:
  • Od nejnovějších
  • Od nejstarších
  • Abecedně
Jaké typy údajů jsou využívány pro tvorbu vzdělávací politiky? Jaké jsou podobnosti a rozdíly mezi přístupy evropských zemí k využívání informací? A jaké existují podpůrné mechanismy na podporu tvorby politických opatření založené na datech? Právě na tyto otázky odpovídá studie Eurydice Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Education.
Zobrazit (PDF 1 306 kB)
Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy
Zobrazit (PDF 793 kB)
Žáci na primární úrovni se svůj první cizí jazyk začínají učit v dřívějším věku, vzrostl počet žáků nižšího sekundárního vzdělávání, kteří se učí dva cizí jazyky, a ve většině zemí fungují opatření na podporu dětí migrantů, které si potřebují osvojit jazyk hostitelské země. Více k jazykovému vzdělávání přináší studie Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition.

Zkrácená verze studie, tzv. Eurydice Brief, je dostupná také v češtině.
Zobrazit (PDF 9 049 kB)
Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy
Zobrazit (PDF 506 kB)
Studie Eurydice Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff - 2017 zkoumá současnou realitu akademických pracovníků v měnícím se prostoru vysokoškolského vzdělávání.

Zkrácená verze studie, tzv. Eurydice Brief, je dostupná také v češtině.
Zobrazit (PDF 5 554 kB)
Se zvýšeným důrazem na hodnoty jako mír, rovnost a lidská práva se v mnoha evropských zemích v posledních letech dostává do popředí zájmu výchova k občanství. Co by měla výchova k občanství zahrnovat? Jak je vyučována? Jak jsou vzděláváni učitelé a jaké podpory se jim dostává? Těmito a dalšími otázkami se zabývá studie Citizenship Education at School in Europe – 2017. Zkrácená verze studie, tzv. Eurydice Brief, je dostupná také v češtině.
Zobrazit (PDF 7 264 kB)
Pět klíčových témat shrnujících hlavních zjištění zprávy
Zobrazit (PDF 7 301 kB)
Český překlad pravidelně aktualizované publikace The structure of the European education systems: Schematic Diagrams zachycuje ve formě diagramů strukturu vzdělávacích systémů v jednotlivých evropských zemích od preprimární po terciární úroveň ve školním/akademickém roce 2016/17.
Zobrazit (PDF 11 828 kB)
Pravidelně aktualizované publikace Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe přináší přehledné srovnání platů učitelů a ředitelů škol v evropských zemích, vývoj platů v čase i z hlediska délky učitelské praxe. Po srovnávací části následují detailnější tabulky za jednotlivé země.
Zobrazit (PDF 2 795 kB)
Pravidelně aktualizované publikace National Student Fee and Support Systems in European Higher Education informují o poplatcích studentů a národních systémech podpory (včetně stipendií a půjček) v evropských zemích. Oddíl Klíčové body umožňuje čtenářům dobře pochopit téma jako celek, zatímco diagramy a informační přehledy jednotlivých zemí obsahují hlavní charakteristiky každého systému.
Zobrazit (PDF 4 367 kB)
Pravidelně aktualizované publikace Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe podrobně informují o počtech vyučovacích hodin v povinném vzdělávání podle zemí, ročníků a předmětů. Údaje jsou předkládány ve formě diagramů, součástí je i krátká srovnávací analýza. Sběr dat se uskutečňuje ve spolupráci Eurydice a OECD (sítě NESLI).
Zobrazit (PDF 4 180 kB)
Pravidelně aktualizované publikace The Organisation of the Academic Year in Higher Education informují o rozdělení akademického roku, tj. o jeho zahájení a o rozložení semestrů, prázdnin a zkouškových období, v terciárním vzdělávání. Zaznamenány jsou i odlišnosti v případě, že existují různé typy vzdělávacích programů (univerzitní a neuniverzitní).
Zobrazit (PDF 908 kB)
Pravidelně aktualizovaný materiál Compulsory Education in Europe v přehledné tabulce zobrazuje délku povinného vzdělávání v jednotlivých evropských zemích a informuje, zda a od kolika let je povinné předškolní vzdělávání a v jakém věku žáci zahajují a ukončují povinnou školní docházku.
Zobrazit (PDF 650 kB)
Pravidelně aktualizované publikace Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education obsahují údaje o termínech zahájení a ukončení školního roku a rozložení doby prázdnin v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání v evropských zemích. Uvedeny jsou rovněž existující regionální varianty.
Zobrazit (PDF 2 264 kB)