Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition

20. 10. 2017

Žáci na primární úrovni se svůj první cizí jazyk začínají učit v dřívějším věku, vzrostl počet žáků nižšího sekundárního vzdělávání, kteří se učí dva cizí jazyky, a ve většině zemí fungují opatření na podporu dětí migrantů, které si potřebují osvojit jazyk hostitelské země. Více k jazykovému vzdělávání přináší studie Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition.

Zkrácená verze studie, tzv. Eurydice Brief, je dostupná také v češtině.

Údaje ve studii, která kombinuje data z různých zdrojů s důkladnou analýzou jazykového vzdělávání a výuky, jsou vztaženy k referenčnímu roku 2015/2016 a poskytly je jak členské státy EU, tak i některé další evropské země. 

Pět klíčových témat shrnujících hlavních zjištění výše uvedené zprávy, včetně nedávných výzkumných prací a politických dokumentů EU, to je Eurydice Brief: Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition. Toto shrnutí si můžete přečíst také v češtině

Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy najdete v tzv. Highlights, které jsou dostupné také v češtině.