Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě – vydání 2017 – Highlights

03. 02. 2022

Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy

Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition v českém překladu.