Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Education

01. 11. 2017

Jaké typy údajů jsou využívány pro tvorbu vzdělávací politiky? Jaké jsou podobnosti a rozdíly mezi přístupy evropských zemí k využívání informací? A jaké existují podpůrné mechanismy na podporu tvorby politických opatření založené na datech? Právě na tyto otázky odpovídá studie Eurydice Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Education.

Publikace přináší základní zmapování velmi komplexní problematiky. Srovnává instituce a postupy pro tvorbu politických opatření založenou na podložených informacích, a rovněž také pojednává o dostupnosti a zprostředkovávání těchto informací. 

Zpráva představuje konkrétní příklady využití informací při přípravě politických opatření v jednotlivých zemích.