European Schoolnet

European Schoolnet

Sdružení European Schoolnet (EUN) podporuje zavádění digitálních technologií do vzdělávání, využívání nových výukových metod (zejména v oblasti matematiky a přírodních věd) a spolupráci škol v Evropě.

Web programu

Dům zahraniční spolupráce  je členem evropského sdružení European Schoolnet (EUN), do něhož je zapojeno více než 30 zemí zastoupených pověřenými národními agenturami nebo přímo ministerstvy školství. 

Sdružení EUN realizuje množství aktivit, projektů, kampaní i soutěží, jejichž iniciátorem je především Evropská komise. Školy se mohou zapojit do pilotních projektů, soutěží a kampaní, učitelé se mohou účastnit různých forem dalšího vzdělávání (včetně masivních otevřených online kurzů), využívat výukové a učební materiály a zdroje a vyměňovat si zkušenosti a příklady dobré praxe se svými evropskými kolegy. DZS se podílí také na přípravě a překladu evropských studií a publikací o aktuálních trendech ve vzdělávání.

Chcete se vzdělávat online?

  • Zapojte se do kurzů European Schoolnet Academy! Jedná se o masivní otevřené online kurzy, které jsou volně dostupné pro učitele a další zájemce věnující se vzdělávání.

Zajímá vás jak lze pracovat s prostorem pro výuku?

  • Třída budoucnosti (Future Classroom Lab, FCL) je modelová školní třída vytvořená v Bruselu, která umožňuje flexibilní uspořádání prostoru. Pořádají se v ní semináře o využití digitálních technologií ve vzdělávání.

Hledáte zajímavé výukové materiály do výuky přírodních věd?

Chcete se inspirovat jak využít digitální technologie ve výuce?

  • Na českém webu www.itfitness.cz zveřejňujeme každý týden nový článek o zajímavých aplikacích, nástrojích a dalších zajímavostech, které se souvisí se světem digitálních technologií v mateřských, základních a středních školách.

Kódování, programování, robotika.. Jak ale začít od mateřských škol?

  • Připravili jsme pro vás online publikaci s názvem "Programování (nejen) v mezinárodních projektech. Inspirace pro všechny typy škol." Najdete v ní praktické návody na jednoduché aktivity, rozčleněné dle věku žáků a pomůcek, které budete pro jejich realizaci potřebovat (některé vyžadují robota, jiné zvládnete jen s papíry a pastelkami).

Rádi byste rozvíjeli své digitální kompetence?

  • V rámci projektu MENTEP byl vytvořen sebehodnotící nástroj, díky němuž si učitelé mohou ověřit svou úroveň digitálních kompetencí a zároveň získat podklady pro svůj další profesní rozvoj.

Uvažujete o zavedení konceptu BYOD (Bring Your Own Device)?

Chcete získat informace o stavu digitálního vzdělávání v Evropě?

Využíváte ve třídě digitální technologie a chcete se více zaměřit na e-bezpečnost?

Máte zájem o využití uměleckých sbírek ve škole?

  • Na portálu Europeana jsou zpřístupněny obrazy, nahrávky a další historické artefakty v digitální podobě, které byly pilotně ověřovány ve výuce i na českých školách.

Hledáte nové možnosti jak smysluplně využít tablety ve výuce?

  • V rámci projektu Creative Classroom Lab vznikl soubor scénářů inovativního využití tabletů v procesu výuky.

 

 

Nejbližší události

Nejsou k dispozici žádné termíny

Více událostí