Ceny DZS 2022. Ocenili jsme nejúspěšnější počiny mezinárodního vzdělávání

Vyhlásili jsme vítěze pátého ročníku Cen DZS za rok 2022. Všechny nominované projekty představujeme také v nové publikaci.

Ceny DZS 2022
Ceny DZS 2022

Ceny za nejúspěšnější projekty mezinárodního vzdělávání si během slavnostního večera v pražském Slovanském domě převzali zástupci šesti organizací a dva jednotlivci. Ceny jsme stejně jako minulý rok (u prvních třech ročníků byly kategorie určeny dle jednotlivých vzdělávacích programů) udíleli v osmi kategoriích, které reflektují prioritní oblasti vzdělávání artikulované Evropskou komisí i národní Strategií 2030+. Projekty tak soutěžily v kategoriích inkluze a diverzita, udržitelnost, digitalizace, participace, flexibilita a inovace a internacionalizace. Speciální cenu získali také jednotlivci v kategorii vyjíždějících a přijíždějících účastníků.

„Uplynulý rok postavil před celé evropské vzdělávání další nelehkou výzvu, tentokrát v podobě válečného konfliktu na Ukrajině, na který naše školy a další vzdělávací instituce rychle zareagovaly a podpořily ukrajinské učitele, studenty a vědecké pracovníky. Zároveň máme za sebou úspěšné české předsednictví v Radě EU, které bylo na poli vzdělávání a výzkumu velmi aktivní. Mám velkou radost, že jsme i v této komplikované době mohli minulý rok v České republice vidět tolik vynikajících projektů, které významně přispěly ke zkvalitnění celého vzdělávání v oblastech jako je inkluze a diverzita, udržitelnost nebo internacionalizace. Chtěl bych pogratulovat všem nominovaným, jejichž inovativní a inspirující práce zase o kousek posunula české vzdělávání a společnost kupředu,“ shrnul význam Cen DZS 2022 ředitel Domu zahraniční spolupráce (DZS) Michal Uhl.

Ceny DZS 2022
Ředitel DZS Michal Uhl během zahájení cen DZS 2022.

Do závěrečného výběru nominovali zástupci DZS letos celkem 36 projektů, ze kterých 14členná odborná porota vybírala vítěze v jednotlivých kategoriích.

„Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a studijní výjezdy do zahraničí jsou nejen důležité, ale také naprosto nezbytné. Díky mezinárodním výměnným programům mají naši studenti, školy a organizace možnost získat nové zkušenosti, inspiraci ze zahraničí, ale i zahraniční partnery pro spolupráci na konkrétních projektech, které zkvalitňují celý systém vzdělávání a obohacují naši společnost,“ zahájil úvodním slovem slavnostní večer ministr školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Vladimír Balaš.

Vladimír Balaš
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš během zahájení slavnostního večera.

Ceny vítězům předávali státní tajemník MŠMT Ondřej Andrys, náměstek MŠMT Jaroslav Miller, náměstkyně MŠMT Martina Běťáková, náměstkyně MŠMT Radka Wildová, náměstkyně MŠMT Pavla Katzová, vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF na MŠMT Václav Velčovský, ředitel Českých center Ondřej Černý a ředitel Národního pedagogického institutu Ivo Jupa.

Všechny nominované projekty jsme zároveň představili v publikaci Ceny DZS 2022: To nejlepší z mezinárodního vzdělávání.

Držitelé Ceny DZS 2022

 

INKLUZE A DIVERZITA

 • Projekt: Společně to zvládneme aneb Nejsi na to sám
 • Realizátor: VŠB – Technická univerzita Ostrava
 • Program: Study in Czechia
   

UDRŽITELNOST

 • Projekt: Ready, Steady, Go!
 • Realizátor: Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
 • Program: Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
   

DIGITALIZACE

 • Projekt: Friendship is IN, Cyberbullying is Out!
 • Realizátor: Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
 • Program: Erasmus+ školní vzdělávání
   

PARTICIPACE

 • Projekt: Dialogue between us
 • Realizátor: Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
 • Program: Erasmus+ neformální vzdělávání mládeže

 

FLEXIBILITA A INOVACE

 • Projekt: UPCE Healthcare Club
 • Realizátor: Univerzita Pardubice
 • Program: Study in Czechia
   

INTERNACIONALIZACE

 • Projekt: Odborná zkušenost v Evropě
 • Realizátor: Střední průmyslová škola Hranice
 • Program: Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
   

ÚČASTNÍK VYJÍŽDĚJÍCÍ Z ČR

 • Účastník: Andrea Duchoňová
 • Vysílající organizace: Univerzita Karlova
 • Program: Erasmus+ 

ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍK PŘIJÍŽDĚJÍCÍ DO ČR

 • Účastník: Pavel Rubtsou
 • Přijímající organizace: Vysoká škola ekonomická v Praze