informace

30. 11. 2019

Kde pracují učitelé Evropských škol?

Učitelé Evropských škol

Učitelé Evropských škol vzdělávají děti pracovníků institucí EU ze stálých reprezentací a dalších zastoupení. Pro tyto děti (začleněné do tzv. kategorie I) a také děti učitelů a administrativních pracovníků škol je vzdělávání na Evropských školách bezplatné. Evropské školy mohou navštěvovat rovněž děti pracovníků soukromých společností, v tomto případě tyto soukromé společnosti hradí školné. V Evropských školách se učí také děti ostatních osob, které však mohou navštěvovat dané školy jen v případě volných kapacit, rodiče těchto dětí pak platí školné v plné výši.

Evropské školy poskytují 5leté primární (ekvivalent 1. stupně ZŠ) a 7leté sekundární vzdělávání (ekvivalent 2. stupně ZŠ a úplného středního vzdělání ukončeného úspěšným vykonáním maturitní zkoušky, European Baccalaureate).  Děti, které ještě nedosáhly věku požadovaného při vstupu do školy (tzn. 6 let), mohou od 4 let navštěvovat mateřskou školu.

Každá škola zahrnuje několik oddělených jazykových sekcí, ve kterých jsou žáci vyučováni ve svém mateřském jazyce. Učitele vysílají a platí členské státy, z rozpočtu Evropských škol je dále učitelům vyplácen tzv. evropský přídavek, který vyrovnává jejich národní plat na úroveň země, ve které je Evropská škola umístěna. Učitelé, ředitelé a jejich zástupci mohou v Evropských školách pracovat maximálně devět let. Pracovní smlouva se sjednává na dva roky s možností prodloužení o tři roky na základě doporučení ředitele školy a národního inspektora, v případě dalšího kladného hodnocení jejich práce ještě o další čtyři roky.