Norské fondy a fondy EHP

Norské fondy a fondy EHP

Druhá etapa programu „Spolupráce škol a stipendia“ CZ07 byla ukončena 30.4.2017.

Skupinová konzultace pro příjemce grantů dne 27. 10. 2015

Vážení příjemci grantů programu CZ07, Spolupráce škol a stipendia, Norských fondů a fondů EHP. Dne 27. 10. 2015, se od 15:00 v budově Domu zahraniční spolupráce Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, uskuteční skupinová konzultace pro příjemce grantů našich programů. Konzultace je tentokrát zaměřena především na projektovou spolupráci (ICP, MOP), rozpočty a uznatelnost výdajů. Na skupinovou konzultaci se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře níže.

Začátek akce: 22. 10. 2015 10:09

Konec akce: 27. 10. 2015 22:09

Zpět na detail programu