Norské fondy a fondy EHP

Norské fondy a fondy EHP

Druhá etapa programu „Spolupráce škol a stipendia“ CZ07 byla ukončena 30.4.2017.

Všeobecným cílem Fondů EHP a Norských fondů je snižování socioekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních vztahů mezi Českou republikou, Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. V roce 2017 bylo ukončeno druhé období těchto finančních mechanismů (2009−2014), ve kterém byly na program Spolupráce škol a stipendia vyčleněny více než 4 miliony euro. Podporovány byly projekty individuálních mobilit a stáží (243 projektů) a institucionální spolupráce (77 projektů).


Zde můžete najít aktuální informace k třetímu období Finančních mechanismu EHP (2014-2021).

Nejbližší události

Nejsou k dispozici žádné termíny

Více událostí