Fondy EHP

Fondy EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. DZS zprostředkovává v třetí etapě Fondů EHP 2014 – 2021 pro školy program Vzdělávání.

Výzvy

První výzvy k předkládání návrhů projektů byly ukončeny, další kolo výzev bude vyhlášeno na přelomu října a litopadu 2019. Sledujte naši webovou stránku, kde bude zveřejněna i registrace na informační semináře pro bližší seznámení s programem.

Výsledky první výzvy Projektů institucionální spolupráce, Projektů mobilit a Projektů odborného vzdělávání a přípravy naleznete ZDE a Projektů inkluzivního vzdělávání ZDE. Prohlédněte si přehled schválených projektů s jejich stručným popisem.

V části dokumenty naleznete:

 

První výzvy

1. výzva k předkládání návrhů Projektů institucionální spolupráce

termín uzávěrky přihlášek: 11. 3. 2019 výzva uzavřena
alokace na výzvu: € 680 000
délka projektu: 12 nebo 24 měsíců
daný začátek realizace projektu: 1. 8. 2019

Výzva k předkládání návrhů projektů
Příručka pro žadatele CZ    EN
Vzor formuláře žádosti
Kalkulátor vzdálenosti
Odkaz na registraci a formulář žádosti

1. výzva k předkládání návrhů Projektů mobilit termín uzávěrky přihlášek: 4. 3. 2019 výzva uzavřena
alokace na výzvu: € 680 000
délka projektu: 13 měsíců
daný začátek realizace projektu: 1. 8. 2019
Výzva k předkládání návrhů projektů
Příručka pro žadatele CZ    EN
Vzor formuláře žádosti
Kalkulátor vzdálenosti
Odkaz na registraci a formulář žádosti
1. výzva k předkládání návrhů Projektů odborného vzdělávání a přípravy termín uzávěrky přihlášek: 18. 3. 2019 výzva uzavřena
alokace na výzvu: € 350 000
délka projektu: 13 měsíců
daný začátek realizace projektu: 1. 8. 2019
Výzva k předkládání návrhů projektů
Příručka pro žadatele CZ    EN
Vzor formuláře žádosti
Kalkulátor vzdálenosti
Odkaz na registraci a formulář žádosti
1. výzva k předkládání návrhů Projektů inkluzivního vzdělání termín uzávěrky přihlášek: 20. 5. 2019 výzva uzavřena
alokace na výzvu: € 227 500
délka projektu: 12 nebo 24 měsíců
daný začátek realizace projektu: 1. 9. 2019
Výzva k předkládání návrhů projektů
Příručka pro žadatele CZ    EN
Vzor formuláře žádosti
Kalkulátor vzdálenosti
Odkaz na registraci a formulář žádosti