Fondy EHP

Fondy EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. DZS zprostředkovává v třetí etapě Fondů EHP 2014 – 2021 pro školy program Vzdělávání.

Výzvy

První výzva pro přípravné návštěvy

1. výzva pro přípravné návštěvy je otevřená od 8. listopadu 2019. Bližší informace naleznete na stránce Preparatory visits.

Druhé výzvy pro projekty mobilit, institucionální spolupráce, odborného vzdělávání a přípravy, inkluzivního vzdělávání byly uzavřeny

Výsledky výzev si můžete prohlédnout ZDE

V záložce dokumenty naleznete:

  • příručku (Guidance for Partnership Agreement) a vzor Dohody o partnerství aktualizované k 4.5.2020. Schválení žadatelé by měli Dohodu o partnerství odevzdat nejpozději 20 pracovních dní před začátkem projektu stanoveného ve výzvě
  • Manuál pro práci s informačním systémem, který příjemcům pomůže s dalšími kroky k uzavření grantové smlouvy (část E)
  • vzor grantové smlouvy  platný pro všechny typy projektů schválených ve druhém kole výzev. Tento vzor můžete využít pro seznámení s obsahem smlouvy. Ve chvíli, kdy je připravená grantová smlouva pro Váš projekt, on-line systém Vás upozorní emailem a smlouva je k dispozici v on-line systému.
  • přílohy grantové smlouvy zvlášť pro každý typ projektu
2. výzva k předkládání návrhů Projektů institucionální spolupráce

termín uzávěrky přihlášek: 19. 2. 2020 výzva uzavřena
alokace na výzvu: € 936 000
délka projektu: 12 nebo 24 měsíců
daný začátek realizace projektu: 1. 8. 2020

Výzva k předkládání návrhů projektů
Příručka pro žadatele CZ    EN
Vzor formuláře žádosti
Work programme (formulář přílohy žádosti)
Odkaz na registraci a formulář žádosti

2. výzva k předkládání návrhů Projektů mobilit termín uzávěrky přihlášek: 12. 2. 2020 výzva uzavřena
alokace na výzvu: € 973 400
délka projektu: 13 měsíců
daný začátek realizace projektu: 1. 8. 2020
Výzva k předkládání návrhů projektů
Příručka pro žadatele CZ    EN
Vzor formuláře žádosti
Odkaz na registraci a formulář žádosti
2. výzva k předkládání návrhů Projektů odborného vzdělávání a přípravy termín uzávěrky přihlášek: 4. 3. 2020 výzva uzavřena
alokace na výzvu: € 746 900
délka projektu: 13 měsíců
daný začátek realizace projektu: 1. 8. 2020
Výzva k předkládání návrhů projektů
Příručka pro žadatele CZ    EN
Vzor formuláře žádosti
Odkaz na registraci a formulář žádosti

2. výzva k předkládání návrhů Projektů inkluzivního vzdělání

termín uzávěrky přihlášek: 11. 3. 2020 výzva uzavřena
alokace na výzvu: € 474 100
délka projektu: 12 nebo 24 měsíců
daný začátek realizace projektu: 1. 8. 2020
Výzva k předkládání návrhů projektů
Příručka pro žadatele CZ    EN
Vzor formuláře žádosti
Work programme (formulář přílohy žádosti)
Odkaz na registraci a formulář žádosti

Na informační semináře k jednotlivým typům projektů se můžete přihlásit ZDE.

 

První výzvy - uzavřeny 

První výzvy k předkládání návrhů projektů byly ukončeny. Výsledky první výzvy Projektů institucionální spolupráce, Projektů mobilit a Projektů odborného vzdělávání a přípravy naleznete ZDE a Projektů inkluzivního vzdělávání ZDE. Prohlédněte si přehled schválených projektů s jejich stručným popisem.

V části dokumenty naleznete:

  • příručku a vzor Dohody o partnerství, schválení žadatelé by měli Dohodu o partnerství odevzdat nejpozději 20 pracovních dní před začátkem projektu stanoveného ve výzvě
  • aktualizovaný Manuál pro práci s informačním systémem, který příjemcům pomůže s dalšími kroky k uzavření grantové smlouvy (doplněná část E)
  • přílohy grantové smlouvy
  • vzor Grantové smlouvy platný pro všechny typy projektů. Tento vzor můžete využít pro seznámení s obsahem smlouvy. Ve chvíli, kdy je připravená grantová smlouva pro Váš projekt, on-line systém Vás upozorní emailem a smlouva je k dispozici v on-line systému.
1. výzva k předkládání návrhů Projektů institucionální spolupráce

termín uzávěrky přihlášek: 11. 3. 2019 výzva uzavřena
alokace na výzvu: € 680 000
délka projektu: 12 nebo 24 měsíců
daný začátek realizace projektu: 1. 8. 2019

Výzva k předkládání návrhů projektů
Příručka pro žadatele CZ    EN
Vzor formuláře žádosti
Kalkulátor vzdálenosti
Odkaz na registraci a formulář žádosti

1. výzva k předkládání návrhů Projektů mobilit termín uzávěrky přihlášek: 4. 3. 2019 výzva uzavřena
alokace na výzvu: € 680 000
délka projektu: 13 měsíců
daný začátek realizace projektu: 1. 8. 2019
Výzva k předkládání návrhů projektů
Příručka pro žadatele CZ    EN
Vzor formuláře žádosti
Kalkulátor vzdálenosti
Odkaz na registraci a formulář žádosti
1. výzva k předkládání návrhů Projektů odborného vzdělávání a přípravy termín uzávěrky přihlášek: 18. 3. 2019 výzva uzavřena
alokace na výzvu: € 350 000
délka projektu: 13 měsíců
daný začátek realizace projektu: 1. 8. 2019
Výzva k předkládání návrhů projektů
Příručka pro žadatele CZ    EN
Vzor formuláře žádosti
Kalkulátor vzdálenosti
Odkaz na registraci a formulář žádosti
1. výzva k předkládání návrhů Projektů inkluzivního vzdělání termín uzávěrky přihlášek: 20. 5. 2019 výzva uzavřena
alokace na výzvu: € 227 500
délka projektu: 12 nebo 24 měsíců
daný začátek realizace projektu: 1. 9. 2019
Výzva k předkládání návrhů projektů
Příručka pro žadatele CZ    EN
Vzor formuláře žádosti
Kalkulátor vzdálenosti
Odkaz na registraci a formulář žádosti