Fondy EHP

Fondy EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. DZS zprostředkovává v třetí etapě Fondů EHP 2014 – 2021 pro školy program Vzdělávání.

Inkluzivní vzdělávání

Posílení inkluze znevýhodněných skupin ve vzdělávání, včetně romské inkluze

Projekty mají za cíl rozvoj kompetencí a dovedností učitelů a lektorů pro zavádění a rozvoj inkluzivního vzdělávání ve třídě. Projektové aktivity se zaměřují na školení, mentorování, dlouhodobý monitoring, hodnocení a aktualizace vzdělávacích materiálů. Společné projekty mezi Českou republikou a donorskými zeměmi se týkají všech vzdělávacích institucí včetně neziskových.
Projekty zaměřené na přípravu učitelů na inkluzi romských žáků budou upřednostněny ve výběrovém procesu.

Kdo si může požádat o projekt?

  • české mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
  • české instituce terciálního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education)
  • české neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání
  • české veřejné instituce působící v oblasti vzdělávání (např. NIDV)

Kdo další se může do projektu zapojit?

  • instituce/organizace z České republiky a donorských států
  • instituce/organizace z dalších zemí, které jsou příjemci Fondů EHP, se mohou projektu účastnit bez nároku na finanční podporu

Stáhněte si stručný přehled.

Druhá výzva byla 11.3.2020 uzavřena. Další výzva bude vyhlášena na podzim 2020. Bližší informace k projektům inkluzivního vzdělávání naleznete v Příručce pro žadatele 2019 na straně 48 - 50 v záložce Dokumenty.