Fondy EHP

Fondy EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. DZS zprostředkovává v třetí etapě Fondů EHP 2014 – 2021 pro školy program Vzdělávání.

Inkluzivní vzdělávání

Posílení inkluze znevýhodněných skupin ve vzdělávání, včetně romské inkluze

Projekty mají za cíl rozvoj kompetencí a dovedností učitelů a lektorů pro zavádění a rozvoj inkluzivního vzdělávání ve třídě. Projektové aktivity se zaměřují na školení, mentorování, dlouhodobý monitoring, hodnocení a aktualizace vzdělávacích materiálů. Společné projekty mezi Českou republikou a donorskými zeměmi se týkají všech vzdělávacích institucí včetně neziskových.
Projekty zaměřené na přípravu učitelů na inkluzi romských žáků budou upřednostněny ve výběrovém procesu.

Kdo si může požádat o projekt?

  • české mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
  • české instituce terciálního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education)
  • české neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání
  • české veřejné instituce působící v oblasti vzdělávání (např. NIDV)

Kdo další se může do projektu zapojit?

  • instituce/organizace z České republiky a donorských států
  • instituce/organizace z dalších zemí, které jsou příjemci Fondů EHP, se mohou projektu účastnit bez nároku na finanční podporu

Stáhněte si stručný přehled.

Během podzimu 2018 budou zveřejněny další informace.