Fondy EHP

Fondy EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. DZS zprostředkovává v třetí etapě Fondů EHP 2014 – 2021 pro školy program Vzdělávání.

Projekty institucionální spolupráce

Posilování institucionální spolupráce na všech úrovních vzdělávání s důrazem na demokracii a aktivní občanství

Projekty institucionální spolupráce mezi českými a donorskými institucemi na všech úrovních vzdělávání mají za cíl

  • inovovat a vytvářet kurikula, společné studijní programy a kurzy nebo
  • podporovat rozvoj a sdílení inovativních metod a příkladů dobré praxe ve vzdělávání.

Výstupy projektu jsou například učební plány, společné studijní programy, výukové materiály, studie, workshopy nebo školení. Projekty zaměřené na demokracii, aktivní občanství a inkluzivní vzdělávání budou upřednostněny ve výběrovém procesu.

Kdo si může požádat o projekt?

  • české mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
  • české instituce terciálního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education)

Kdo další se může do projektu zapojit?

  • instituce/organizace z České republiky a donorských států
  • instituce/organizace z dalších zemí, které jsou příjemci Fondů EHP, se mohou projektu účastnit bez nároku na finanční podporu

Stáhněte si stručný přehled.

 Druhá výzva byla 19.2.2020 uzavřena. Další kolo výzev bude vyhlášeno na podzim 2020. Bližší informace k projektům institucionální spolupráce naleznete v Příručce pro žadatele 2019 (na straně 18 - 23) v záložce Dokumenty.