Fondy EHP

Fondy EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. DZS zprostředkovává v třetí etapě Fondů EHP 2014 – 2021 pro školy program Vzdělávání.

Projekty institucionální spolupráce

Posilování institucionální spolupráce na všech úrovních vzdělávání s důrazem na demokracii a aktivní občanství

Projekty institucionální spolupráce mezi českými a donorskými institucemi na všech úrovních vzdělávání mají za cíl

  • inovovat a vytvářet kurikula, společné studijní programy a kurzy nebo
  • podporovat rozvoj a sdílení inovativních metod a příkladů dobré praxe ve vzdělávání.

Výstupy projektu jsou například učební plány, společné studijní programy, výukové materiály, studie, workshopy nebo školení. Projekty zaměřené na demokracii, aktivní občanství a inkluzivní vzdělávání budou upřednostněny ve výběrovém procesu.

Kdo si může požádat o projekt?

  • české mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
  • české instituce terciálního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education)

Kdo další se může do projektu zapojit?

  • instituce/organizace z České republiky a donorských států
  • instituce/organizace z dalších zemí, které jsou příjemci Fondů EHP, se mohou projektu účastnit bez nároku na finanční podporu

Stáhněte si stručný přehled.

Během podzimu 2018 budou zveřejněny další informace.