FAQ

30. 11. 2019

V jaké podobě se žádosti podávají? Máme je posílat v papírové podobě?

Žádosti se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím internetové aplikace (odkaz je zveřejněn v každé výzvě). Každá žádost musí být opatřena kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis statutárního zástupce. Žádosti v papírové podobě nebudou přijímány.