FAQ

30. 11. 2019

Je nutné mít dopředu zajištěnou partnerskou instituci?

Ano, alespoň jedna partnerská instituce/organizace musí být z jednoho z donorských států, tedy z Norska, Lichtenštejnska nebo Islandu.
Partnery je nutné uvést již v přihlášce, k níž se také přikládá tzv. Letter of intent, čímž všechny zúčastněné strany potvrzují svůj záměr uzavřít partnerství pro navrhovaný projekt. Tuto povinnou přílohu je možné nahradit platnou bilaterální smlouvou (resp. meziinstitucionální dohodou).