Fondy EHP

Fondy EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. DZS zprostředkovává v třetí etapě Fondů EHP 2014 – 2021 pro školy program Vzdělávání.

Praha1.jpg
  Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Hlavním cílem Programu Vzdělávání, který je realizován v rámci Fondů EHP, je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR. Program naplňuje i další cíle – snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilování spolupráce s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Program nabízí čtyři aktivity: projekty institucionální spolupráce, projekty mobilit, projekty v odborném vzdělávání a projekty podporující inkluzivní vzdělávání.


Česká republika je příjemcem Fondů EHP od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru. Od té doby proběhla již dvě programová období (2004-2009 a 2009-2014), během kterých byly podpořeny projekty za téměř 243 milionů euro, z čehož více než 6 milionu euro bylo vyčleněno na oblast vzdělávání. Přehled projektů škol realizovaných během období 2009-2014 můžete najít zde. V září 2017 byla slavnostně podepsána Memoranda o porozumění pro aktuální, již třetí, programové období. Výše přiděleného rozpočtu pro Program Vzdělávání je 6,5 mil. euro.

 

Nejbližší události

Nejsou k dispozici žádné termíny

Více událostí