Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Informační seminář - Dobrovolnické projekty

Dne 28. srpna 2020 v 10:00 se v Praze, v budově DZS, uskuteční informační seminář programu Evropský sbor solidarity, zaměřený na dobrovolnické projekty.

gif solidarity.webp

Program (10:00 – 14:30 hod; registrace účastníků od 9:30 hod):

- základní informace o programu Evropský sbor solidarity
- podrobné informace o jednotlivých aktivitách podporovaných 
  programem Evropský sbor solidarity:
           dobrovolnictví
           - pracovní místa a stáže
- základní informace o rozpočtu
- tipy čeho se vyvarovat, na co se zaměřit
- jak na formulář žádosti
- prostor pro dotazy

Od 15:00 je možnost se také účastnit infosemináře o solidárních projektech v rámci Evropského sboru solidarity.

Registrace:

Začátek akce: 28. 8. 2020 10:00

Konec akce: 28. 8. 2020 14:30

Zpět na detail programu