Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu. 

V rámci programu jsou podporovány tyto projekty a aktivity:

  • Dobrovolnické projekty;
  • Dobrovolnická partnerství;
  • Stáže a pracovní místa;
  • Solidární projekty.

Termín předkládání žádostí jsou:

  • 7. února 2019, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.5.2019 - 30.9.2019)
  • 30. dubna 2019, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.8.2019 - 31.12.2019)
  • 1. října 2019, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.1.2019 - 31.5. 2019)

Další informace o programu naleznete také na stránkách Evropské Komise včetně odkazů na online formuláře žádostíPříručku programu a kalkulátoru cestovních vzdáleností. K orientaci jistě pomůžou i často kladené otázky

Na stránkách Evropského portálu pro mládež naleznete zejména přihlašování do Databáze Evropského sboru solidarity pro zájemce o účast i zapojené organizace, další informace a zajímavé odkazy.