Eurydice

Eurydice

Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě.

Web programu

Výstupy Eurydice

Na webu sítě Eurydice naleznete aktuální, chronologicky řazený přehled výstupů sítě Eurydice (články, publikace), na webu českého oddělení Eurydice jsou pak veškeré výstupy tematicky rozčleněné v rubrikách Školství ve srovnání, Studie Eurydice, Školství v ČR.

Podrobné popisy vzdělávacích systémů jednotlivých evropských zemí zapojených do sítě Eurydice nabízí databáze National Education Systems.

K dispozici jsou také překlady vybraných publikací Eurydice.