Klíčové údaje o vzdělávání a péči v raném dětství

Vzdělávání a péče v raném dětství, tj. fáze před základním vzděláváním, jsou ve stále větší míře uznávány jako základ celoživotního vzdělávání a rozvoje. Nové vydání publikace Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe z ediční řady Klíčové údaje mapuje pokrok dosažený v klíčových oblastech kvality stanovených v doporučení Rady EK (Council Recommendation on High Quality ECEC Systems).

Studie obsahuje ukazatele týkající se klíčových oblastí kvality: řízení, přístupu, zaměstnanců, pokynů ke vzdělávání a hodnocení a monitorování. Napříč těmito klíčovými oblastmi představuje zpráva přístup zaměřující se na dítě, přičemž zvláštní pozornost je věnována vzájemné provázanosti přístupů v různých oblastech. Zdůrazněna je také důležitost inkluzívnosti ve vzdělávání, protože vysoce kvalitní vzdělávání a péče v raném dětství je považováno za jeden z nejlepších způsobů, jak zvýšit spravedlivost a rovnost ve společnosti.

První část přináší tvůrcům politiky, výzkumným pracovníkům a rodičům srovnání současných přístupů v oblasti vzdělávání a péče v raném dětství napříč Evropou. V druhé části je uveden přehled hlavních rysů národních systémů v této oblasti, doplněný grafy zachycujícími jejich strukturu.

KD_ECEC_2019_vignette_EN.png

Zpět