European Schoolnet

European Schoolnet

Sdružení European Schoolnet (EUN) podporuje zavádění digitálních technologií do vzdělávání, využívání nových výukových metod (zejména v oblasti matematiky a přírodních věd) a spolupráci škol v Evropě.

Web programu

EUN Academy

European Schoolnet Academy je iniciativa evropského sdružení European Schoolnet, která učitelům a dalším zájemcům o vzdělávání nabízí možnost bezplatně se zapojit do masivních otevřených online kurzů (MOOC, massive open online courses). Cílem těchto kurzů je seznámit učitele s aktuálními trendy ve vzdělávání, poskytnout jim užitečné vzdělávací materiály a představit různé aplikace a nástroje, které mohou ve výuce využít. Nedílnou součástí kurzů bývá možnost diskuse s kolegy a vzájemná výměna zkušeností a dobré praxe, neboť masivní otevřené online kurzy jsou otevřené širokému okruhu (až stovkám) zájemců.

company_logo_eun_academy.jpg

Každý kurz se skládá z jednotlivých modulů, tj. tematických celků, které jsou zpravidla postupně otevírány v týdenních intervalech. Na konci modulu obvykle účastníci vyplní krátký test nebo zveřejní ukázkovou aktivitu, kterou na základě kurzu připravili. Po úspěšném dokončení kurzu získají účastníci elektronický certifikát. Zapojit se do kurzu je možné bezplatně, a to i po zahájení kurzu. Vyžadováno je pouze vhodné zařízení (tablet, počítač), připojení k internetu a pasivní znalost angličtiny.

K hlavním tématům kurzů patří využití digitálních technologií ve vzdělávání (např. výuka programování na prvním stupni, zapojování digitálních her do výuky) a badatelsky orientovaná výuka matematiky a přírodních věd. Všechny materiály bývají volně dostupné i po ukončení kurzu. 

Stránky European Schoolnet Academy s nabídkou dostupných kurzů: www.europeanschoolnetacademy.eu

Proč se zapojit do kurzů European Schoolnet Academy?

 • vzdělávání učitelů v evropském kontextu;
 • délka trvání kurzu: 5 - 8 týdnů;
 • časová náročnost kurzu: 2 - 3 hodiny týdně;
 • účast v kurzech zdarma;
 • elektronický odznak za každý absolvovaný modul;
 • elektronický certifikát za úspěšné dokončení celého kurzu;
 • vzdělávání z pohodlí domova a v čase, který si účastník sám zvolí;
 • kurz lze absolvovat vlastím tempem a zapojit se i v průběhu kurzu;
 • vstupní požadavky: fuknční připojení na internet a základní znalost angličtiny.

Nabídka kurzů v roce 2020:

 • The Three Rs and Animal Use in Science - Kurz zejména pro učitele biologie o problematice laboratorního testování na zvířatech. Náměty na výukové aktivity věnující se principům tří R – tj. kdykoli je to možné, nahradit zvířata např. počítačovými modely (Replacement), snížit počet zvířat, která jsou pro testování využita (Reduction), a zajistit zvířatům co nejlepší podmínky (Refinement). Zahájení: 13. ledna 2020.
 • Europeana in your classroom - Evropské umělecké sbírky v digitální podobě, nástroje a nápady pro zvýšení povědomí žáků o evropském kulturním dědictví. Zahájení: 13. ledna 2020.
 • Europeana in your classroom - španělská, francouzská, italská a portugalská jazyková verze kurzu o evropském kulturním dědictví. Zahájení: 16. března 2020.
 • Learning Leadership for Change - Kurz zejména pro vedení škol s cílem představit možnosti jak ve škole podpořit formální a neformální lídry, a tím přispět k vytvoření sdílené vize a vytyčení strategie vedoucí k zamýšleným změnám. Zahájení: 3. února 2020.

Jaké kurzy již proběhly (a jejich obsah je nadále volně dostupný)?