Známe vítěze Národní ceny eTwinning, certifikátu Quality Label a titulu eTwinning School

PM, DZS

eTwinning

Přečtěte si, které úspěšné mateřské, základní a střední školy jsme ocenili v rámci slavnostního předávání cen.

Slavnostní předávání ocenění eTwinning

V pražském Hotelu Panorama se i letos měli příležitost setkat zástupci mateřských, základních a středních škol z celé republiky při udělování cen spjatých s projekty na platformě eTwinning a úspěchu při jejich realizaci. Téměř 70 hostů přivítal Jakub Šerák, vedoucí oddělení eTwinning a European Schoolnet.  

Během předávání certifikátů Quality label, které jsou udělovány učitelům za realizaci vynikajících eTwinningových projektů, ocenila odborná porota 95 těch, u kterých seznala, že svou kvalitou převyšovaly ostatní a dosáhly určité kvality na národní i celoevropské úrovni. V kategoriích rozdělených podle stupně studia certifikát získalo deset mateřských škol, 56 základních a 29 středních škol.  

Z těchto kvalitních projektů jsme z dvanácti finalistů vybrali celkem šest škol pro letošní Národní cenu eTwinning, kterým za Dům zahraniční spolupráce předali ocenění Jakub Šerák a Pavla Šabatková. Projekty soutěžily v kategoriích Základní školy 1. stupeň, Základní školy 2. stupeň a Střední školy a gymnázia. Oceněné školy měly možnost promluvit na pódiu ke svým kolegům v sále. Kromě slov díků a dojetí zazněly také pochvaly ředitelů oceněných škol a školek adresované učitelům – realizátorům projektů. Oceněné projekty se věnovaly velmi rozmanitým aktivitám od poznávání nových kultur, pohádek a her po udržitelnost. 

Ocenili jsme také vybrané školy, které získaly certifikát eTwinningová škola (eTwinning School) pro období 2023-2024 udělovaný Evropskou komisí. Tento certifikát získaly nejen za aktivní zapojení do eTwinningu, ale také za práci v oblasti digitalizace školství, zajištění eBezpečnosti, inovativních a tvůrčích přístupů k výuce, podpory průběžného profesního rozvoje zaměstnanců a podpory společného učení učitelů i žáků. Těchto 16 oceněných škol jsme představili již na jaře, avšak využili jsme příležitosti jim při této slavnostní akci pogratulovat. 

V rámci programu účastníci získali také vhled do problematiky klíčových kompetencí díky prezentaci řečnic Jany Poche Kargerové a Petry Vallin z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dozvěděli se například, jak podpořit zavádění kompetenčních modelů do praxe a jak na tyto potřeby reaguje konkrétně Pedagogická fakulta. To je i jedním z cílů Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+

Po společném obědě čekal na přítomné učitele program v podobě sdílení vzájemné inspirace a tipů nazvaný Inspiromat. V něm zástupci proběhlých projektů eTwinning představovali možnosti, jakých školy mohou díky eTwinningu využít. Renata Koumarová ze ZŠ Přimda zastupující projekt „Z pohádky do pohádky”, který spojil žáky s různými schopnostmi a vzděláním, účastníkům ukázala přínos pěstování tolerance a spolupráce prostřednictvím společného čtení a psaní pohádek. Projekt pražské ZŠ Bohumila HrabalaIguales en la diversidad” se zaměřil na práci s kulturními rozdíly a podobnostmi mezi studenty z různých zemí, stejně tak jako projekt MŠ a ZŠ Hora Svaté KateřinyAre we so different?”, který spojil žáky z několika zemí skrze pohybové aktivity, recepty i péčí o životní prostředí. Udržitelnosti se dotkla i Karoline Němcová Růžičková ze ZŠ a Gymnázia Konice v zastoupení česko-polsko-německého projektu GreenHeroes. Na příkladu různých aktivit, které s žáky v rámci projektu podnikla ukázala, jak je možné každodenní činností přispět k osvětě ohledně ochrany naší planety. 

Srdečně gratulujeme všem výhercům a oceněným a věříme, že i do budoucna vaše eTwinning projekty budou zdrojem inspirace a radosti. V galerii naleznete fotografie oceněných pedagogů.

Držitelé Národní ceny eTwinning 2023 

Kategorie Základní školy 1. stupeň 

Název projektu: Season stories 
Realizátorka: Lenka Nováková, ZŠ Václava Talicha, Most 

Název projektu: Two mascots travelling to Europe 
Realizátorka: Lenka Rygálová, ZŠ Kroměříž, U Sýpek 

Kategorie Základní školy 2. stupeň 

Název projektu: Lets Bond! 
Realizátorka: Lenka Hradecká, ZŠ Kamenice 

Název projektu: In the Name of Poetry 
Realizátorka: Lenka Rygálová, ZŠ Kroměříž, U Sýpek 

Kategorie Střední školy a gymnázia 

Název projektu: Code of Mystery 
Realizátorka: Gabriela Svobodová, SOŠ logistických služeb, Praha 

Název projektu: 3D Printing and Python Programming Taught Internationally 
Realizátor: Václav Černík, Gymnázium Ždár nad Sázavou