Vyznamenali jsme nejlepší projekty eTwinning roku 2022

RV, DZS

eTwinning

Úspěšné mateřské, základní a střední školy získaly certifikát eTwinning Quality Label, sedm z nich pak Národní cenu eTwinning.

Předávání národních cen eWtinning
Ocenění Národní ceny eTwinning převzala za projekt indoMiT@S Isabel Contreras Hein z Gymnázia Luďka Pika v Plzni z rukou Jakuba Šeráka (DZS), Amaya Cal Linares, atašé pro vzdělávání z Velvyslanectví Španělska a ředitele Domu zahraniční spolupráce Michala Uhla (zcela vpravo).

V pátek 17. února se v pražském hotelu Grandior setkali zástupci škol z celé republiky. Všechny je spojovala zkušenost s projekty na platformě eTwinning a úspěch při jejich realizaci. Během slavnostního setkání se na pódiu vystřídali zástupci mateřských, základních a středních škol, kteří z rukou ředitele Domu zahraniční spolupráce (DZS) Michala Uhla získali certifikát eTwinning Quality Label 2022. Tento certifikát je udělován učitelům za realizaci vynikajících eTwinningových projektů. Potvrzují, že projekt dosáhl určité kvality na národní i celoevropské úrovni. Z celkového počtu 167 přihlášených projektů vybrala odborná porota 109 těch, které svou kvalitou převyšovaly ostatní.

Všechny projekty, které obdržely Quality Label, vynikají svou kvalitou, avšak jen několik z nich mohlo získat národní cenu eTwinning. Projekty soutěžily v pěti kategoriích – pro mateřské školy, první stupeň základních škol, druhý stupeň základních škol a střední školy a gymnázia. Ocenění získalo celkem sedm projektů, jejichž zástupci měli možnost promluvit na pódiu ke svým kolegům v sále. Kromě slov díků a dojetí zazněly také pochvaly ředitelů oceněných škol adresované učitelům – realizátorům projektů.

„Je strašně hezké být na někoho hrdý. Já jsem hrdý na to, že mám ve škole takovouto paní učitelku. Jsem hrdý na její nápady a energii. Na to, že se pouští do eTwinningu a Erasmu. Jsem za to velmi rád a moc jí děkuji. Všem ředitelům bych přál, aby měli učitele, kteří takto srší energií. Pak jde všechno úplně jinak,“ řekl Marek Moudrý, ředitel Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově.

Oceněné projekty se věnovaly velmi rozmanitým aktivitám od tvorby časopisů přes poznávání památek, mýtů a legend po využití her ve výuce.

„V našem projektu jsme spolupracovali s partnery z pěti zemí, se kterými jsme si vyzkoušeli nové metody pro zlepšení naší výuky. Děti si vyzkoušely třeba únikové hry, zaměřili jsme se na oblast IT i ruční práce. Velice kladné ohlasy jsme sklidili od žáků i od rodičů. Tito žáci jsou nyní v deváté třídě. Jsou smutní, že nás opouští, a doufají, že na střední škole budou mít také příležitost zapojit se do podobných projektů. Pozitivní reakce rodičů i dětí jsou pro nás velmi motivující,“ popsala Gabriela Střelcová ze ZŠ a MŠ Dr. E. Beneše, Praha – Čakovice, která společně se svou kolegyní Petrou Boháčkovou získala ocenění za projekt GIANTS 2.

Společným jmenovatelem všech oceněných projektů je inovativní přístup k výuce, propojování praktických úkolů s výukou v různých předmětech či neformálním učením a komunikace s partnerskými školami v cizím jazyce. Žáci tak díky projektům posilují své kompetence v celé řadě oblastí zároveň a učitelé mají příležitost předat žákům učivo neotřelým zábavným způsobem.

Součástí pražského setkání byla také krátká prezentace příkladů dobré praxe proběhlých projektů eTwinning a představení dalších možností, kterých školy mohou využít díky programům jež v DZS spravujeme.

Po společném obědě čekaly na přítomné učitele praktické workshopy, na kterých si mohli vyzkoušet nové metody a techniky vhodné pro využití ve výuce. Jeden z workshopů se věnoval například tématu umělé inteligence a využití technologie ChatGPTT, další virtuální realitě nebo únikovým hrám. Vedení workshopů se zhostili ambasadoři eTwinning – spolupracovníci DZS, kteří podporují využívání platformy eTwinning a dalších inovativních metod v učitelské komunitě.

„Chci poděkovat všem, kteří se pouští do spolupráce s dalšími školami, ať už na platformě eTwinning nebo za využití programů jako je Erasmus+. Věřím totiž, že vzájemné sdílení je vždy obohacující a že ve spolupráci vznikají ty nejlepší výsledky. Projekty, jako jsou ty eTwinningové, díky kterým si rozšiřují obzory žáci i učitelé, zlepšují své kompetence v mnoha různých oblastech, a ještě se seznamují s novými kulturami a trénují cizí jazyky, jsou předpokladem pro kvalitní vzdělávání,“ uzavírá ředitel DZS Michal Uhl.  

Držitelé Národní ceny eTwinning 2022

Kategorie Mateřské školy

 • Název projektu: Malý redaktor
  Realizátorka: Martina Baníková, 6. mateřská škola Plzeň, Republikánská 25, příspěvková organizace

Kategorie Základní školy 1. stupeň

Kategorie Základní školy 2. stupeň

 • Název projektu: GIANTS 2
  Realizátorky: Gabriela Střelcová, Petra Boháčková, ZŠ Dr. E. Beneše, Praha – Čakovice
   
 • Název projektu: Malí kasteláni
  Realizátorky: Petra Lasotová, ZŠ a MŠ, U Studny, KarvináKlára Střížová, ZŠ a MŠ Neplachovice

Kategorie Střední školy a gymnázia

 • Název projektu: indoMiT@S
  Realizátorka: Isabel Contreras Hein, Gymnázium Luďka Pika, Plzeň
   
 • Název projektu: Detektive am Rhein
  Realizátorka: Jana Mohrová, Střední odborná škola podnikání a obchodu, Prostějov