Evropská konference eTwinning přilákala přes 600 účastníků

Aneta Psotová

eTwinning

Tématem letošního ročníku bylo Classrooms in action – addressing climate change with eTwinning.

Ve dnech 22.-24. října proběhla online Evropská konference eTwinning 2020. Zúčastnilo se jí více než 600 účastníků ze 44 zemí. Českou republiku zastupovalo 8 učitelů a 2 zástupci Národního podpůrného střediska pro eTwinning v ČR (DZS).

Evropská konference eTwinning 2020

V rámci úvodní ceremonie byly předány Evropské ceny eTwinning 2020. V konkurenci 932 projektů byl oceněn i projekt Wonderland Renaty Večerkové ze ZŠ Komenského v Kroměříži. Video z předávání cen je dostupné online.

Konferenci proslovem oficiálně zahájila komisařka Mariya Gabriel. V proslovu hovořila o důležitosti „společného úsilí“ při řešení globálních výzev, jako jsou změna klimatu a Covid-19. Pandemie měla nebývalý dopad na vzdělávací systém, komunita eTwinning ale pod jejích slov reagovala velmi pohotově.

Úvodní slovo a úvod k Paktu o klimatu přednesla Clara De La Torre, zástupkyně generálního ředitele z Generální ředitelství pro opatření v oblasti klimatu (Evropská komise). Během svého projevu Clara de la Torre poblahopřála celé komunitě eTwinning k vynikající práci odvedené během pandemie a zdůraznila klíčovou roli eTwinningu při zvyšování povědomí o změně klimatu a při posilování schopnosti učitelů a mladých lidí připravit se na náročnou budoucnost.

Neméně zajímavý byl také příspěvek Koena Timmerse Výuka v době pandemie - existuje ještě prostor pro projektové učení? Dle jeho slov vzdělávání není o výuce, ale o učení, není o učitelích, ale vždy o žácích. V rámci projevu zmínil také různé praktické přístupy a aktivity realizované žáky a studenty z celého světa v rámci projektu Climate Action Project. Ke zhlédnutí jsou dostupné všechny tři výše zmíněné projevy.

Po projevech nastal čas začít s workshopy (v rámci čtyř kol jich proběhlo více než 40) a kreativními přestávkami, díky nimž byli účastníci konference dva dny v úzkém kontaktu.

V rámci workshopů účastníci načerpali nejen nové poznatky a inspiraci do další práce, ale také se seznámili se zajímavými online nástroji, např. sdílené online plátnozkracovač webových odkazů s možností úpravy odkazu bez registrace, zábavné šifrování textové zprávy, zobrazení klimatických změn v čase, myšlenkové mapy, NASA databáze fotografií planety Země, online hry v aj spojené s ekologickou tematikou (1, 2, 3).       

V průběhu konference všichni účastníci také spolupracovali na společném výstupu. Byli rozděleni do menších skupin na základě oblasti zájmů, které si zvolili při registraci, a měli tak možnost poznat nové kolegy ze zahraničí a být součástí kreativního redakčního týmu eTwinning – vznikla publikace o změně klimatu.