Živá laboratoř mezinárodního vzdělávání. Co přinesl letošní ročník veletrhu EAIE?

V Rotterdamu proběhl 33. ročník mezinárodního vysokoškolského veletrhu EAIE 2023, na kterém reprezentovalo Česko 22 univerzit.

EAIE 2023. Foto: DZS

Minulý týden jsme se pod hlavičkou iniciativy Study in Czechia v rámci národního stánku zúčastnili největší akce na poli mezinárodního vzdělávání v Evropě – veletrhu a konference EAIE (European Association for International Education) v Rotterdamu. Prostoru stánku s deseti konzultačními místy využilo 22 zúčastněných českých univerzit k navazování partnerství se zaměstnanci z dalších vysokých škol, institucí a firem nejen z Evropy, kteří v této oblasti působí. „Věřím, že účast univerzit na našem inovovaném stánku jim pomůže v získávání nových a lepších partnerství. Veletrhy jako tento jsou pro české vzdělávání extrémně důležité – umožňují navazovat vztahy a uzavírat smlouvy, na jejichž základě mohou studenti a studentky vyjíždět do zahraničí na stáže či za studiem,” shrnul Michal Uhl, ředitel Domu zahraniční spolupráce.

EAIE 2023. Foto: DZS

To potvrdila i Renata Tomášková, prorektorka pro mezinárodní vztahy z Ostravské univerzity: „Veletrhy jsou neuvěřitelně prospěšné pro osobní růst a profesní vzdělávání. Účastí získáte mnohem větší pochopení aktuálních trendů než pouhým čtením publikací. Je to živá laboratoř mezinárodního vzdělávání.” 

EAIE má dlouholetou tradici, která byla narušena pouze tříletou odmlkou během pandemie. „Spoustu detailních či sporných situací se nedá vyřešit jinak než osobním setkáním. Možnost setkat se zde s našimi novými i stávajícími partnery osobně vnímáme jako extrémně přínosné,” uvedla Jana Ovsjanniková, vedoucí International office Západočeské univerzity v Plzni.  

EAIE 2023. Foto: DZS

Propojování proudů i myšlenek 

Letošní téma nesoucí se celou akcí „Connecting currents” oslavuje námořní historii Rotterdamu, ve kterém se propojuje řeka s mořem, podobně jako mezinárodní vzdělávání aktivně propojuje „proudy“ myšlení, obory, expertízy a kultury. Proudy, ve kterých se jako mezinárodní vzdělavatelé pohybujeme, jsou rychlé, nepředvídatelné a významné – od virtuálního vzdělávání, mnohojazyčnosti přes klimatickou změnu až po geopolitiku. Toto téma se promítlo i do četných přednášek a workshopů, které se věnovaly tématům z prostředí digitálního marketingu, sociálních sítí, umělé inteligence či udržitelnosti. Dále se účastníci pod vedením zkušených speakerů z oboru věnovali například tomu, jak motivovat mladé lidi a studenty k mezinárodnímu vzdělávání či k účasti v ambasadorských programech. 

EAIE 2023. Foto: DZS

Oslava spolupráce i kulturní rozmanitosti 

EAIE se tradičně nese také v duchu nejrůznějších recepcí, které nabízejí další možnost k navazování nových kontaktů. Veletrh zahájila společná recepce pro všechny účastníky. Pořádali jsme i recepci spolu s rakouskou národní agenturou OeAD. Úvodní slovo si vzal Michal Uhl: „Nedílnou součástí kvalitního vzdělávání je kulturní rozmanitost. Výzvy dnešního světa mají globální charakter, a proto je třeba pro ně nalézat globální řešení. Abychom toho dosáhli, musíme vidět svět v širších souvislostech. Zde vstupují do hry mezinárodní zkušenosti, porozumění různým kulturám a společenským souvislostem. Každá univerzita by měla usilovat o vytvoření rozmanitého prostředí, které podporuje mezinárodní výměnu a spolupráci,” apeloval. 

Ivana Adamiková, vedoucí Centra mezinárodní spolupráce na Ostravské univerzitě, si pochvalovala příležitosti k získávání nových kontaktů z celého světa, které veletrh skýtal. „Podařilo se nám navázat nová partnerství například s univerzitou v Brazílii či Jižní Africe.” „Je to pro Česko velká příležitost k sebeprezentaci všeho, co u nás máme a co můžeme nabídnout, a to nejen ve vzdělávání, ale i v oblasti vědy a výzkumu,” oceňuje další přínosy účasti na EAIE Diana Kocábková působící na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. 

EAIE 2023 se zúčastnily tyto české univerzity: 

 • Akademie múzických umění v Praze – účastnila se poprvé 

 • Anglo-American University  

 • Vysoké učení technické v Brně  

 • České vysoké učení technické v Praze   

 • Česká zemědělská univerzita v Praze    

 • Univerzita Karlova 

 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích  

 • Masarykova univerzita 

 • Mendelova univerzita v Brně 

 • Univerzita Palackého v Olomouci 

 • Vysoká škola ekonomická v Praze   

 • Slezská univerzita v Opavě   

 • Technická Univerzita v Liberci   

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně   

 • Univerzita Hradec Králové  

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze   

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem   

 • Ostravská univerzita    

 • Univerzita Pardubice  

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích   

 • Západočeská univerzita v Plzni   

 • VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Všem zástupcům 22 univerzit děkujeme za skvělou reprezentaci českého vysokého školství v Rotterdamu a budeme se těšit se na příští ročník EAIE, který se bude konat od 17. do 20. září 2024 ve francouzském Toulouse. Jeho téma bude znít „En route”, tedy „na cestě”. 

Podívejte se, jak probíhala letošní EAIE v galerii níže: