O důležitosti internacionalizace českých univerzit. Je tu další ročník konference a veletrhu EAIE

Začal 33. ročník vysokoškolského veletrhu a konference EAIE. Bude probíhat až do 29. září v Rotterdamu.

EAIE

Letošní konference a veletrh EAIE (European Asociation for International Education) odehrávající se od 26. do 29. září v Rotterdamu nese podtitul „Connecting currents”. Tato významná akce na poli vysokoškolského vzdělávání cílí na sdružování profesionálů v odvětví mezinárodního vzdělávání. Je tak ideální příležitostí pro zástupce vysokoškolských institucí k navazování partnerství a prohlubování těch stávajících. Budou k tomu mít k dispozici zázemí národního stánku Study in Czechia s deseti konzultačními stolky. Společným stánkem zde spolu s univerzitami reprezentujeme Česko v zahraničí jako stabilního a jednotného partnera pro vzdělávání a výzkum. 

Mezi hlavní návštěvníky akce tradičně patří vedoucí a rozhodující činitelé v oblasti vysokoškolského vzdělávání, rektoři, prorektoři, zaměstnanci odborů zahraničních vztahů, pracovníci z oblastí studentských služeb, marketingu a náboru atp., manažeři mezinárodních vzdělávacích programů, pedagogové a výzkumní pracovníci, zástupci ministerstev školství či poskytovatelé služeb. Ti mají nejen možnost se zúčastnit expozice s 241 vystavovateli, ale také workshopů, přednášek a debat. Očekávaná účast je více než 6 tisíc účastníků z celého světa.

V rámci EAIE jsme kromě účasti na zahajovací recepci uspořádali s rakouskou národní agenturou OeAD společnou recepci, během které měli zástupci českého vysokého školství další příležitost k networkingu. Tu zahájil ředitel Domu zahraniční spolupráce (DZS) Michal Uhl: „Nedílnou součástí kvalitního vzdělávání je kulturní rozmanitost. Výzvy dnešního světa mají globální charakter, a proto je třeba pro ně nalézat globální řešení. Abychom toho dosáhli, musíme vidět svět v širších souvislostech. Zde vstupují do hry mezinárodní zkušenosti, porozumění různým kulturám a společenským souvislostem. Každá univerzita by měla usilovat o vytvoření rozmanitého prostředí, které podporuje mezinárodní výměnu a spolupráci,” shrnul Michal Uhl. 

Česko-rakouská recepce. Foto: DZS
Česko-rakouská recepce. Foto: DZS

EAIE 2023 se účastní zástupci těchto 22 českých univerzit: