Výzva pro Projekty institucionální spolupráce je prodloužena do 19. 2. 2021

Fondy EHP

Fondy EHP

Z důvodu výpadku systému je výzva pro Projekty institucionální spolupráce prodloužena do 19. 2. 2021 15:00. Systém pro podávání žádostí programu Vzdělávání Fondů EHP https://eea-app.dzs.cz/ je opět plně funkční.