Výzva k přihlašování na Školení projektových manažerů zemí V4. Uzavření registrací se blíží

CZELO, DZS

Dům zahraniční spolupráce

Školení pro projektové manažery zemí Visegrádské skupiny cílí na zvýšení jejich odborných kapacit a povědomí o evropském výzkumu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) společně s Polskou styčnou agenturou pro výzkum (PolSCA), Maďarskou národní kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (NRDIO) a Slovenskou styčnou kanceláří pro výzkum a vývoj (SLORD) organizuje v termínech 26., 27. a 28. dubna 2021 další edici „Školení projektových manažerů zemí Visegrádské čtyřky (V4)“. Z důvodu pandemické situace se akce uskuteční online.

Cílem školení je zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu a rozšířit jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách přesahujících rámcový program Horizont Evropa. Školení nabízí možnost absolvovat intenzívní třídenní program, který zahrnuje jak řečníky z Evropské komise, tak řadu expertů se zkušenostmi z praxe. Přečtěte se celý program školení.

V případě zájmu o účast na školení se prosím zaregistrujte. Přihlašovat se je možné do 12. března 2021. Úspěšní kandidáti budou informováni nejpozději do 15. března 2021.

Vzhledem k omezenému počtu míst (celkem 35, z toho 7 za ČR) budou kandidáti posuzováni na základě motivačního dopisu, který je součástí registračního formuláře. V případě více zájemců z jedné instituce bude akceptován pouze jeden. Výzva je určena pouze pro instituce se sídlem v ČR působící v oblasti VaVaI.