Turingův stipendijní program zveřejnil příručku a termín pro podávání žádostí

Britský stipendijní program zveřejnil výzvy pro oblasti vysokoškolského, odborného, školního a dalšího vzdělávání.

Turingův stipendijní program zveřejnil svoji příručku a termín pro podávání žádostí. Pro britské žadatele z vysokoškolského sektoru je termín nově prodloužen do 16. dubna 2021, pro žadatele ze školního, odborného vzdělávání a přípravy a dalšího vzdělávání je termín 7. květena 2021.

Nyní tedy nastal ten správný čas spojit se s britskými partnerskými školami a projednat další podmínky spolupráce. Díky reciprocitě, kterou umožňuje financování mobilit jak z programu Erasmus+, tak z Turingova stipendijního programu, by mělo být od školného upuštěno a výměnné pobyty tak budou moci nadále probíhat. V programu Erasmus+ je možné mobility realizovat i nadále z běžících projektů. V příručce aktuálního programového období Erasmus+ se dozvíte o dalších možnostech nového programu. Zveřejnění očekáváme brzy, sledujte prosím naše webové stránky a stránky programu.