STUDY IN online academy: Jak to bylo na jaře 2021 a co academy nabídne na podzim 2021?

Klára Tonková, Study in the Czech Republic

Study in Czechia

STUDY IN online academy, série webinářů organizovaná iniciativou Study in the Czech Republic s cílem rozšiřovat znalosti a dovednosti zaměstnanců českých vysokých škol ve vybraných tématech, úspěšně navázala na předešlou sérii webinářů z roku 2020! 

Na každý webinář jsou vždy pečlivě vybráni mezinárodní řečníci, špičky ve svém oboru. Účast na webinářích je pro všechny zaměstnance českých vysokých škol zdarma, webináře se nahrávají a rozesílají účastníkům pro jejich potřeby a potřeby jejich kolegů. 

Další čtyři webináře, které volně navazovaly na rok 2020, se konaly postupně od března do června 2021 a dohromady se jich účastnilo téměř 200 zástupců českých vysokých škol. Každého z webinářů se účastnila minimálně jedna třetina nováčků, kteří na academy nikdy nebyli. Díky tomuto se nám daří plnit cíl academy, a to nás moc těší. 

Březnový webinář navazoval na sérii z minulého roku, kdy jsme se zaměřili na mezinárodní online marketing a recruitment v prioritních regionech, a soustředil se na Latinskou Ameriku. Dubnový webinář byl koncipovaný více prakticky a zaměřil se na základy ovládání digitálního marketingu a Google Analytics. Květnový webinář šel dál ve šlépějích toho předcházejícího, byl prakticky zaměřený, tentokrát s důrazem na Facebook a Instagram reklamy. Zatím poslední webinář v červnu se věnoval brandingu institucí vysokého školství.  

Tím to ale samozřejmě nekončí a STUDY IN online academy si přes léto dává jen menší pauzu! Online academy se vrátí zpět v říjnu a listopadu 2021 a webináře se budou věnovat tématům internacionalizace

Bližší informace budeme publikovat zde na webu DZS, na platformě Yammer a zasílat e-mailem hlavním zástupcům vysokých škol v kontaktní síti STUDY IN. 

V případě otázek se prosím obraťte na Kláru Tonkovou: klara.tonkova@dzs.cz

STUDY IN online academy