STUDY IN academy: ohlédnutí za rokem 2021 a pravou nohou do roku 2022!

Klára Tonková, Study in the Czech Republic

Study in Czechia

Naše vzdělávací webináře v loňském roce přilákaly téměř 300 účastníků z českých vysokých škol.

STUDY IN academy, série webinářů zaměřená na zdokonalování znalostí a dovedností zaměstnanců českých VŠ v oboru online mezinárodního marketingu, náboru studentů a internacionalizace po úspěšném startu v zimě 2020 naplnila očekávání i v roce 2021!

STUDY IN academy nabídla 6 webinářů v průběhu roku, kdy první dokončil sérii z roku 2020 zaměřenou na online marketing a nábor studentů v jednotlivých světových regionech, tentokrát v Latinské Americe. Další tři webináře se zaměřily na online marketing a nábor z jiného úhlu pohledu a řečníci, odborníci v oboru, ukázali zástupcům českých VŠ jak mají správně nastavovat reklamy na sociálních sítích, jak je správně vyhodnotit v Google Analytics, či jak nastavit brand. Po letní pauze se STUDY IN academy vrátila zpět i s novým tématem, internacionalizace vysokého školství. Poslední dva webináře roku byly zaměřeny na budování příjemného prostředí pro mezinárodní studenty, akademiky, ale i zaměstnance na českých vysokých školách. 

STUDY IN academy se v roce 2021 účastnilo dohromady téměř 300 účastníků z řad rektorátů, marketingových oddělení, mezinárodních vztahů, akademiků a studijních oddělení. Na každý webinář byli pozvaní dva mezinárodní řečníci a Study in the Czech Republic si pro organizaci webinářů k sobě v průběhu roku vzala dva renomované partnery, ACA - Academic Cooperation Association a EAIE - European Association for International Education

Pro STUDY IN academy je ale důležitá především praxe, a to hlavně sdílení good practice. V průběhu každého webináře je značná část času věnována diskuzi mezi účastníky i diskuzi účastníků s řečníky. Účastníci si STUDY IN academy pochvalují a vidí její přínos pro jejich každodenní práci, a za to je realizační tým Study in the Czech Republic moc rád! 

A jak to bude se STUDY IN academy v roce 2022? Nabídka bude opět pestrá - 6 webinářů v průběhu roku na různá témata a pokud to pandemická situace umožní, bude jedna STUDY IN academy i fyzická ve formě tréninku. Již nyní se připravuje nový webinář, který se bude konat 10. února od 14:00 hodin a bude zaměřen na téma double-degree a sdílení good practice v rámci francouzsko-české spolupráce. Bližší informace o webináři budou brzy následovat na našem webu. 

V případě otázek se prosím obraťte na Kláru Tonkovou: klara.tonkova@dzs.cz