Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe – 2022

Eurydice

Zajímáte se o oblast vzdělávání a péče v raném dětství, o osvojování základních kompetencí, předčasné ukončování vzdělávání a odborné přípravy nebo o oblast vysokoškolského vzdělávání? Zajímalo by vás, k jakým došlo za posledních 7 let v těchto oblastech reformám?

Pokud ano, pak je tu právě pro vás nové vydání pravidelně aktualizované zprávy Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe. Letošní vydání obsahuje kromě více než 20 klíčových strukturálních ukazatelů věnovaných výše zmíněným oblastem také přehled hlavních reforem od roku 2015 a zcela nový soubor ukazatelů digitálních dovedností.

Výběr těchto ukazatelů vychází ze strategických priorit nastíněných v Akčním plánu digitálního vzdělávání Evropské komise na období 2021–2027 a přináší tak možnost získat přehled o klíčových politikách, které podporují rozvoj digitálních kompetencí ve školách v Evropě.

Do mezinárodního srovnání se vedle členských států EU zapojila i Albánie (pouze oblast digitálních kompetencí), Bosna a Hercegovina, Island, Lichtenštejnsko, Černá Hor, Severní Makedonii, Norsko, Srbsko a Turecko.

Obrázek studie Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe – 2022