Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe – 2022

18. 11. 2022

Pravidelně aktualizovaná studie Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe zahrnuje v roce 2022 více než 30 strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v evropských zemích, přehled hlavních reforem v těchto oblastech od roku 2015 a zcela nový soubor ukazatelů digitálních kompetencí.

Zpráva se věnuje následujícím pěti oblastem:

  • vzdělávání a péče v raném dětství,
  • osvojování základních kompetencí,
  • předčasné ukončování vzdělávání a odborné přípravy,
  • vysokoškolské vzdělání,
  • digitální kompetence.

Výběr ukazatelů z oblasti digitálních kompetencí vychází ze strategických priorit nastíněných v Akčním plánu digitálního vzdělávání Evropské komise na období 2021–2027. Přináší tak možnost získat přehled o klíčových politikách, které podporují rozvoj digitálních kompetencí ve školách v Evropě.

Data z této publikace byla jedním z podkladů pro Education and Training Monitor 2022 (k dispozici je souhrnná analýza i zprávy za jednotlivé země EU).