Stipendia pro vysokoškolské studenty, absolventy a pedagogy. Akce a termíny v květnu

Uzávěrky

Studijní, výzkumné a přednáškové pobyty

Stipendia japonské vlády: Studenti MSP a DSP, resp. absolventi BSP všech oborů se i letos mohou ucházet o stipendijní pobyty v kategorii Research Students v Japonsku. Součástí pobytu v délce 18 až 24 měsíců je i půlroční jazyková příprava. Stipendium dosahuje až 145 000 JPY měsíčně. Studenti prvních ročníků VŠ mohou vyzkoušet víceletý program Undegraduate Students a absolvovat celé bakalářské studium v libovolném oboru na vysoké škole v Japonsku včetně roční jazykové přípravy. Výše stipendia činí minimálně 117 000 JPY měsíčně. Žádosti přijímá MŠMT do 31. května, výzvu naleznete ve vyhledávači stipendií.

Zrušení jarního termínu pro příjem žádostí o stipendia DAAD do Německa: Německá akademická výměnná služba (DAAD) informovala, že v souvislosti s úspornými opatřeními bylo dočasně pozastaveno udělování většiny stipendií pro krátkodobé pobyty s uzávěrkou 2. května 2022. V daném termínu proto není možné žádat o stipendia pro: krátké výzkumné pobyty pro absolventy MSP, doktorandy a postdoktorandy; výzkumné pobyty pro akademické a vědecké pracovníky; pracovní pobyty pro VŠ učitele uměleckých oborů a architektury; nové pobyty pro bývalé stipendisty DAAD. Nadále je možné ucházet se o stipendia pro bilaterální výměnu akademiků a vědeckých pracovníků. Žádosti se podávají do 2. května přímo přes portál DAAD. Bližší informace poskytuje DAAD Information Point Praha.

Pro asistenty výuky češtiny: Bavorské státní ministerstvo vzdělávání a kultu vypisuje výběrové řízení na stipendia pro asistenty výuky českého jazyka na školách v Bavorsku ve školním roce 2022/2023. Přihlásit se mohou studenti třetích a vyšších ročníků vysokých škol s němčinou jako studijním oborem, ve věku do 29 let. Přihlášky se posílají do 31. května 2022 emailem na adresu maximilian.weig@stmuk.bayern.de. Bližší informace naleznete ve výzvě v ČJ a v aktualizované výzvě v NJ.

Spolupráce ČR – Bavorsko: Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) v roce 2022 nadále poskytuje finanční příspěvky pro projekty přeshraniční spolupráce také v digitálním formátu a pro účast na online akcích VŠ v sousední zemi. Možnosti uskutečnit setkání, studijní pobyty nebo výzkumné projekty prezenční formou se odvíjí od situace v obou zemích. 

Další stipendia

DUO-Korea 2022 Fellowship Program – výměnné pobyty v Jižní Koreji: Program umožňuje semestrální výměnné pobyty VŠ studentů mezi Jižní Koreou a zeměmi EU. Mezi příslušnými vysokými školami musí být uzavřena dohoda o dvoustranné spolupráci v rámci tohoto programu, žádosti vyřizují zástupci těchto VŠ. Žádosti na akademický rok 2022/2023 se podávají online do 19. května 2022. Více informací naleznete v našem přehledu, podrobnosti jsou k dispozici na stránkách programu

Taiwan Fellowship – výzkumné stáže na Tchaj-wanu: Ministerstvo zahraničních věcí Čínské republiky nabízí stipendia k výzkumným pobytům na univerzitách a výzkumných institucích na Tchaj-wanu. Stipendia jsou určena pro doktorandy, postdoktorandy, odborné asistenty a akademické pracovníky ze společenskovědných a humanitních oborů, zaměřených na studium Tchaj-wanu, vztahů mezi Tchaj-wanem a pevninskou Čínou, asijsko-pacifického regionu a sinologie. Žádosti se podávají do 30. června. Bližší informace ke stipendiu naleznete v našem přehledu a na stránkách programu.

NATO Internship Programme – stáže: Mezinárodní sekretariát NATO v Bruselu nabízí stipendia k půlročním stážím. Ucházet se mohou studenti VŠ od 21 let, minimálně zapsaní do 3. ročníku studia nebo čerství absolventi v oborech architektura, infrastruktura, facility management, aeronautika, inženýrství, lidské zdroje. Stručné informace nalezete zde, podrobnosti jsou k dispozici na stránkách NATO. Žádosti se podávají online přes stránky NATO do 8. května.

European Southern Observatory (ESO) – stáže pro studenty a mladé profesionály: Mezinárodní organizace ESO – Evropská jižní observatoř – nabízí 12měsíční stáže na svých pracovištích v Garchingu u Mnichova nebo v Chile. Stáže jsou určeny studentům MSP a DSP, vědcům a inženýrům příslušné odbornosti do 32 let věku. Stážisté získají stipendium na úhradu pobytových nákladů. Přihlášky je třeba zaslat do 25. května emailem na jan.burianek@msmt.cz. Podrobné informace jsou k dispozici ve na stránkách MŠMT. Pro zájemce o stáž proběhne dne 19. května 2022 od 15:00 on-line seminář, kde budou zodpovězeny případné dotazy. O své zkušenosti se zde podělí bývalí stážisté, z nichž někteří jsou dnes již pracovníky ESO. Pro účast na semináři je nutné registrovat se do 16. května emailem na adrese jan.burianek@msmt.cz.

Ázerbájdžán, Letní škola energie v Baku – Institut pro rozvoj a demokracii na ADA University v Baku pořádá letos 16. ročník Letní školy energie. Dvoutýdenní letní škola proběhne v termínu 16–30 července 2022. Přihlásit se mohou studenti MSP a DSP a profesionálové v oblasti energií a životního prostředí, obzvlášť se zaměřením na euroasijskou a kaspickou postsovětskou oblast. Nabídka je určená pro samoplátce, výjimečným uchazečům může ADA University poskytnout plné stipendium. Termín pro podání přihlášek je 30. květen 2022. Více informací naleznete zde a na stránkách univerzity.

Nabídky pro samoplátce

Stage Malta, stáže – Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách instituce. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.