Stipendia pro vysokoškolské studenty, absolventy a pedagogy. Akce a termíny v dubnu

Uzávěrky

Studijní, výzkumné a přednáškové pobyty

Polská agentura NAWA nabídne dodatečná místa na studijních pobytech a pobytech
pro akademické pracovníky
v Polsku. Termín pro dodatečné podání žádosti je prodloužen
do 13. dubna
s tím, že pokud se volná kapacita naplní před tímto datem, rozhodne pořadí doručených žádostí.

Estonské Ministerstvo školství a výzkumu nabídne akademickým pracovníkům stipendia na výzkumné a přednáškové pobyty v trvání od několika dnů do 10 měsíců. Přihlášky
se podávají do online systému estonského Úřadu pro vzdělávání a mládež nejpozději
do 1. května. Stručný přehled naleznete v propagačním létaku, bližší informace jsou k dispozici na webu iniciativy Study in Estonia.

Letní školy

Ve spolupráci s MŠMT a Velvyslanectvím Korejské republiky v ČR vypisujeme výběrové řízení na obsazení 5 míst na letním kurzu korejštiny v roce 2022. Kurzy nabízené zahraničním studentům každoročně pořádají jihokorejské vysoké školy v délce 2 až 4 týdny. Žádosti
v tištěné formě přijímá AIA do 19. dubna.

Estonský Úřad pro vzdělávání a mládež nabízí studentům VŠ stipendia na letní a zimní školy různého oborového zaměření v délce 1-4 týdny. Přihlášky se podávají nejpozději
do 1. května. Bližší informace a portál pro podávání žádostí najedete na webu iniciativy Study in Estonia.

Pro asistenty výuky češtiny

Bavorské státní ministerstvo vzdělávání a kultu vypisuje výběrové řízení na stipendia pro asistenty výuky českého jazyka na školách v Bavorsku. Přihlásit se mohou studenti třetích a vyšších ročníků vysokých škol s němčinou jako studijním oborem, věková hranice je max. 29 let. Dobrá znalost německého jazyka je nutná. Pobyty trvají od 13. září 2022 do 28. června 2023. Podklady je třeba zaslat emailem do 31. května na adresu maximilian.weig@stmuk.bayern.de.

Spolupráce ČR – Bavorsko

Podle aktuálních informací Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA) bude v roce 2022 nadále možné poskytovat finanční příspěvky pro projekty přeshraniční spolupráce také v digitálním formátu a pro účast na online akcích VŠ v sousední zemi. Případné možnosti uskutečnit některá setkání, studijní pobyty nebo výzkumné projekty prezenční formou pak budou záviset na vývoji situace v obou zemích.

Další stipendia

Vlámské Ministerstvo školství nabízí výjimečným studentům z celého světa stipendia k navazujícímu magisterskému studiu ve Vlámsku a v Bruselu. Součástí stipendia je grant ve výši 8 400 € a prominutí školného na akademický rok. Držiteli stipendia může být účtován administrativní poplatek. Grant se vyplácí ve splátkách, pokrývá náklady na ubytování, pojištění a životní náklady. V případě zájmu je nejprve nutné podat žádost na jednu z vlámských institucí zapojených do stipendijního programu Master Mind Scholarships. Podrobnější informace ohledně stipendia a procesu podání žádosti naleznete na webu Studyinflanders.be. Termín pro podání žádostí je 29. dubna.