Rada EU rozhodla o hlubší spolupráci ve VŠ vzdělávání. Podpoří Evropské univerzity i mobilitu učitelů

CZELO

5. dubna zasedala v Lucemburku Rada EU pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (EYCS). Co přineslo zasedání v oblasti vzdělávání?

Rada ministrů jednala o prohlubování efektivní spolupráce ve vysokoškolském (VŠ) vzdělávání v EU a o důležitosti mobilit pedagogických pracovníků i studentů učitelství. Ministři diskutovali také o situaci na Ukrajině a celkově o tom, jak lépe připravit evropské vzdělávací systémy na krize. Na závěr jednání představila česká delegace pracovní program nastupujícího předsednictví (o prioritách v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu si můžete přečíst na webu MŠMT). Českou republiku zastupoval ministr Petr Gazdík. 

Efektivnější spolupráce v oblasti VŠ vzdělávání

Ministři přijali doporučení Rady o zefektivnění spolupráce v oblasti evropského vysokoškolského vzdělávání vycházející z návrhu, který předložila Evropská komise 18. ledna společně s Evropskou strategií pro univerzity. Doporučení obsahuje nástroje a iniciativy, které by měly evropským VŠ institucím usnadnit užší spolupráci.

V rámci tzv. „balíčku pro vysokoškolské vzdělávání“ Rada schválila také návrh závěrů o evropské strategii o posílení postavení vysokoškolských institucí pro budoucnost Evropy. Tento návrh podporuje posílení mezinárodní spolupráce VŠ institucí s ohledem na jejich potenciál v řešení aktuálních společenských výzev. Zaměřuje se přitom na spolupráci zejména v těchto oblastech: 1) posilování evropské dimenze ve vysokém školství a výzkumu; 2) podpora vedoucího postavení Evropy ve světě; 3) posilování obnovy Evropy a reakce EU na digitální a zelenou transformaci a 4) prohlubování pocitu evropské sounáležitosti. 

V zájmu dosažení těchto cílů jsou členské státy a Evropská komise vyzývány ke konkrétním akcím a opatřením, jako např. k podpoře testování právního statutu pro aliance Evropských univerzit nebo testování společných programů a kritérií evropské značky pro společné tituly (tzv. European label for joint degrees) od roku 2022. Více se o společném evropském diplomu a plánované výzvě dočtete také v zápise z dubnového setkání pracovní skupiny IGLO. Ministři zmínili také důležitost finančního zabezpečení Evropských univerzit, které by měly být nadále podporovány jak z programu Erasmus+, tak z Horizontu Evropa. 

Podpora mobility učitelů, školitelů a studentů učitelství 

Třetím schváleným dokumentem je návrh závěrů o posílení mobility učitelů a školitelů, zejména evropské mobility, během počátečního a dalšího vzdělávání a odborné přípravy. Tento návrh reaguje na nedostatečnou mobilitu studentů učitelských oborů i učitelů v různých fázích jejich kariéry. Závěry vyzývají k překonávání bariér, které účasti na mobilitách často brání, ať už jde o administrativní zátěž nebo nedostatečnou jazykovou vybavenost učitelů.

Francouzský ministr Jean-Michel Blanquer se na tiskové konferenci dotkl také možnosti zavádění konkrétních nástrojů jako např. „mobility windows“. Mobility učitelů je možné podporovat jak z národních, tak evropských zdrojů – třeba program Erasmus+ nabízí příležitosti v rámci aliancí Evropských univerzit nebo Pedagogických akademií. 

Posílení krizového managementu a předvídání krizí v Evropském prostoru vzdělávání 

V reakci na pandemii COVID-19 a válku na Ukrajině se členské státy EU shodly, že je potřeba jednotnější a koordinovanější přístup, aby dokázaly rychle přijímat miliony dětí, mladých lidí a studentů. Ministři školství se již několikrát k situaci na Ukrajině neformálně sešli, na zasedání Rady 5. dubna pak vystoupil také ukrajinský ministr Serhii Shkarleta. Diskuse se týkala potřeby společně identifikovat nejlepší nástroje a mechanismy na úrovni EU, které by zmírnily dopad jakýchkoli současných a budoucích krizí na vzdělávací systémy v Evropě. 

Více informací naleznete v tiskové zprávě Rady EU, ze záznamu tiskové konference nebo v tiskové zprávě MŠMT