Podzimní akce v odborném vzdělávání

Konference „Zelené inovace v odborném vzdělávání“ a Výzva na uspořádání akce

DZS připravuje konferenci, která představí, co všechno se děje v oblasti ekologických inovací na českých odborných školách. Zaměříme se nejen na to, jak školy samotné mohou snížit svůj dopad na životní prostředí, ale také na to, jak mohou zapojit téma udržitelnosti do výuky svých oborů. Konference se bude konat 26. října 2021 v Praze.

Těšit se můžete na:

  • Příklady dobré praxe
  • Představení zásadních evropských dokumentů na téma udržitelnost
  • Panelovou diskusi
  • Představení možností, které nabízí pro udržitelné aktivity evropské fondy
  • Další zajímavé příspěvky a inspiraci

Odkaz na registraci zveřejníme na začátku října.

Zároveň DZS vyhlásilo Výzvu na uspořádání akce na podporu odborného vzdělávání a přípravy. Zapojit se mohou všichni, kdo zorganizují v termínu od 27. října do 15. prosince 2021 akci, na níž budou poskytovat informace o možnostech a prioritách programu Erasmus+.

Proč byste se měli zapojit?

  • Zviditelníte vaši instituci a projekty realizované v rámci programu Erasmus+
  • Přispějete k propagaci programu Erasmus+ a jeho priorit
  • Vybrané akce finančně a organizačně podpoříme (DZS bude spolupořadatel)

Registrovat svou akci můžete do 30. září 2021 prostřednictvím online formuláře.