Panelová diskuse a konference Eurydice se zaměří na učitelskou profesi

AT, Eurydice

Eurydice

Obě akce navazují na nedávné vydání tematické studie Teachers in Europe: Careers, Development and Wellbeing.

Evropská informační síť Eurydice zve na dvě online akce, které navazují na nedávné vydání tematické studie Teachers in Europe: Careers, Development and Wellbeing

  • Panelová diskuse o stavu učitelské profese v Evropě

27. května, v 11 hodin proběhne na facebookové stránce Eurydice živý panel o stavu učitelské profese (zejména o spokojenosti učitelů s prací, profesním rozvoji a mobilitě). O své zkušenosti se podělí tři panelisté z řad učitelů působících na nižší sekundární úrovni, kteří jsou zároveň ambasadory eTwinning. Analytici sítě Eurydice pak budou sdílet poznatky a údaje, které vyplývají z nedávno vydané studie. Celá akce je příležitostí jak dát do souvislosti analýzu přístupů jednotlivých zemí, kterou přináší studie Eurydice, s příběhy učitelů, kteří jsou součástí komunity eTwinning a mohou tak sdílet své zkušenosti právě z této perspektivy. Panel bude sdílen také na facebookové stránce Erasmus.

  • Konference o učitelské profesi v Evropě

3. června, v 11:30 pořádá Eurydice konferenci věnovanou své poslední tematické studii Teachers in Europe: Careers, Development and Wellbeing. Tato událost, kterou bude moderovat Sophie Beernaerts, vedoucí oddělení Erasmus +, EU Solidarity Corps - EACEA.A, se zaměří na přístupy k učitelské profesi napříč Evropou a představí hlavní zjištění studie. Následovat bude diskuse o aspektech vzdělávací politiky, které ovlivňují kariéru, rozvoj a spokojenost učitelů. Neváhejte nás sledovat prostřednictvím webového streamu.