Nominujte do 15.7 inovativní jazykový projekt do Evropské jazykové ceny Label

Vyhlašujeme již 22. ročník Evropské jazykové ceny Label. Přihlášky svých projektů můžete podávat už jen do 15. 7. 2023.

EJCL 2023

Realizovali jste inovativní projekt v oblasti jazykového vzdělávání? Myslíte si, že jste svým projektem přispěli k jazykové výuce žáků a studentů? Měl váš projekt pozitivní dopad na vzdělávací systém, či jakkoliv pomohl vaší komunitě? Přihlaste se do Evropské jazykové ceny Label a vyhrajte spolu s oceněním i zajímavou finanční odměnu.

Termín pro předkládání přihlášek je pouze do 15. 7. 2023. Neváhejte zkusit své štěstí ještě dnes.

Evropská jazyková cena Label je aktivitou Evropské komise, která tímto podporuje kvalitní inovativní projekty z oblasti jazykového vzdělávání, a chce tím inspirovat další učitele k přejímání nových výukových metod.

Zapojit se mohou nejrůznější vzdělávací instituce od jazykových škol, neziskových organizací přes mateřské, základní, střední školy a gymnázia, po vysoké školy. Letos vyhlašujeme její 22. ročník ve spolupráci s MŠMT. Nemusí se přitom jednat o projekt, který jste realizovali v rámci programu Erasmus+.

Nejste si jistí, zda se můžete zapojit? Inspirovat se můžete publikací oceněných projektů v loňském roce, ve které jsme ocenili např. projekt žáků Obchodní akademie Prostějov o tom, jak mluvit o duševním zdraví a nemocech, či projekt zahraničních studentů Masarykovy univerzity, ve kterém zkombinovali jazykové vzdělávaní a interkulturní výchovu.

Všechny přihlášené projekty musí splňovat obecná kritéria stanovená Evropskou komisí a alespoň jednu z priorit ve Výzvě k předkládání návrhů pro rok 2023.

Hodnocené kategorie

1. Projekty Erasmus+ financované v projektovém období 2021-2027 a ukončené v období 1.1. – 31.12.2022 v těchto sektorech:

  • Klíčová akce 1 (KA1): školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vzdělávání dospělých 
  • Klíčová akce 2 (KA2): školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vzdělávání dospělých, vysokoškolské vzdělávání 

2. Ostatní inovativní projekty v oblasti jazykového vzdělávání ukončené v období 1.1. –31.12.2022:   

  • Projekty Erasmus+ financované v programovém období 2014–2020
  • Ostatní projekty (eTwinning, aktivity neziskových organizací, jazykových škol apod.)   

Priority pro rok 2023

  • Podpora nově příchozích migrantů a vysídlených dětí a mladých lidí v jejich potřebách jazykového vzdělávání

  • Profesní rozvoj učitelů se zaměřením na začleňování a mezikulturní dialog, zejména pokud jde o zvýšenou jazykovou rozmanitost ve třídě

  • Podpora projektů zaměřených na menšiny a regionální jazyky jako prostředek šíření myšlenky rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství

  • Studium jazyků, které podporuje osobní růst dospělých účastníků vzdělávání

  • Podpora projektů zaměřených na propojování jazykových a nejazykových obsahů

Bližší podrobnosti ke každé z uvedených priorit jsou uvedeny ve Výzvě pro předkládání návrhů (ke stažení výše).

O Evropskou jazykovou cenu Label mohou žádat pouze instituce s právním statutem působící v oblasti vzdělávání na území České republiky. Hodnocené budou pouze přihlášky, které obsahují dostatečné a relevantní informace odpovídající obecným kritériím a prioritám pro rok 2023. Přihláška musí být dodána v termínu, spolu s čestným prohlášením statutárního zástupce. Nezapomeňte ji zaslat elektronicky na adresu label@dzs.cz nejpozději do 15. 7. 2023.