Národní zpráva z monitoringu internacionalizace českého vysokého školství

Study in Czechia

Tým zahraničních expertů sledoval mezinárodní aktivity českých vysokých škol. Zpráva shrnuje jejich hlavní poznatky.

V uplynulých letech proběhly v rámci našich aktivit monitoringy internacionalizace na řadě veřejných vysokých škol. Panel zahraničních expertů na základě realizovaných monitoringů připravil národní zprávu, ve které shrnuje základní zjištění a doporučení nejen pro vysoké školy, ale i pro DZS a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Jedná se o cenný expertní názor, který již MŠMT reflektovalo při přípravě Strategie internacionalizace pro období 2021+. Nyní se snažíme rozšířit naši skupinu odborníků a hledáme experty s příslušnými odbornými znalostmi v oblasti internacionalizace vysokoškolského vzdělávání.