Mikroplasty nacházíme i v ledovcích a na vrcholcích hor

CZELO

Science Café v Pražském domě s Ondřejem Adamovským přilákalo téměř 60 účastníků.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) spolu se Zastoupením Jihomoravského kraje při EU v Bruselu, Českým centrem v Bruselu a Zastoupením hlavního města Prahy v Bruselu uspořádala dne 24. května 2022 další edici Science Café. Science Café je diskusní večer mezi vědci a zájemci o vědu z řad široké veřejnosti, kteří mají možnost se v neformálním prostředí zeptat na to, co je z dané oblasti zajímá. Pozvání tentokrát přijal Mgr. Ondřej Adamovský, Ph.D., z výzkumného centra Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity – RECETOX. Tématem diskuse byly mikroplasty a jejich vliv na životní prostředí, člověka a jeho organismus.

CZELO_Science_Café_Adamovský_2022_1

Ondřej  zmínil, že je důležité omezovat používání plastových výrobků, což je jediným řešením pro omezení mikroplastů, jejichž redukce by zároveň zpomalila rozšiřování „plastového ostrova“ v Pacifiku, který v tuto chvíli dosahuje velikosti Evropy. Dále v debatě zaznělo, jakým způsobem ovlivňují mikroplasty mořské živočichy, kteří je považují za plankton a mají tendenci je konzumovat, což jim navozuje pocit sytosti a nemají pak potřebu konzumovat potravu obsahující živiny. To se dále odráží na jejich vzrůstu a délce života. V neposlední řadě poukázal na předpoklad, že kvůli mikroplastům se může lidskému organismu snížit imunita a fakt, že je konzumace mikroplastů v potravinách prakticky nevyhnutelná.

V rámci diskuse se publikum dotazovalo, zda by mohly mít mikroplasty vliv na plodnost člověka a zda existují preventivní opatření proti působení mikroplastů a nanoplastů na lidský organismus.

CZELO_Science_Café_Adamovský_2022_2

Ondřej Adamovský je český toxikolog, který v roce 2010 získal doktorský titul na Masarykově univerzitě se zaměřením na Ekotoxikologii a enviromentální chemii. Ondřej působí ve výzkumném centru Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a zároveň jako výzkumný pracovník na University of Florida. Ondřej se ve svém výzkumu zaměřuje na environmentální toxikologii, jejímž cílem je porozumět mechanismům a dlouhodobým dopadům akutních a chronických expozic antropogenním chemikáliím a přírodním toxinům.

Foto: Czech Centre Brussels